Artikelen met de tag 'Financieel' | Mediahuis

Mediahuis Newsroom (Financieel)

2018
01
juni
2018
| 15:15 Europe/Amsterdam
Voor TMG en z’n stakeholders was 2017 een uitzonderlijk jaar dat zich kenmerkte door veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgden. De belangstelling voor TMG van Mediahuis/VP Exploitatie en Talpa Holding en het hiermee samenhangende overnameproce...
Lees meer
2016
21
april
2016
| 18:30 Europe/Amsterdam
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. is gehouden op 21 april 2016 te Amsterdam. Alle agendapunten die ter stemming zijn ingebracht, zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen. Tijdens de ve...
Lees meer
2012
17
augustus
2012
| 09:18 Europe/Amsterdam
Van positieve invloed op de tweede kwartaalresultaten 2012 is geweest het meeconsolideren van de Franse puzzeluitgever Megastar Groupe per 1 januari 2012. De hoofdlijnen van de resultaten zijn ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 als volgt:Opbre...
Lees meer
11
mei
2012
| 16:42 Europe/Amsterdam
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011: stijgen de opbrengsten fractioneel naar € 137,7 miljoen (eerste kwartaal 2011:€ 136,9 miljoen). De Internetopbrengsten zijn € 16,9 miljoen (eerste kwartaal 2011: € 16,4 miljoen) en bedragen 12% van de opbren...
Lees meer
2011
11
november
2011
| 09:29 Europe/Amsterdam
Ten opzichte van het derde kwartaal 2010:Opbrengsten stijgen met € 1,5 miljoen (1,1%) naar € 141,0 miljoen.Internetopbrengsten stijgen met € 6,4 miljoen (59,8%) naar € 17,1 miljoen.Bedrijfslasten bedragen € 138,6 miljoen en zijn € 5,0 miljoen hoger; ...
Lees meer
13
mei
2011
| 00:00 Europe/Amsterdam
Ten opzichte van het eerste kwartaal 2010: Genormaliseerd EBITA-resultaat daalt van € 10,7 miljoen naar € 9,4 miljoen. Genormaliseerde EBITA-marge bedraagt 6,9% (eerste kwartaal 2010: 7,6%). Opbrengsten dalen met € 3,6 miljoen (2,6%) naar € 136,9 mil...
Lees meer
11
maart
2011
| 00:00 Europe/Amsterdam
Jaarresultaat 2010 van de voortgezette activiteiten op hoofdlijnen (t.o.v. 2009): Genormaliseerd EBITA-resultaat stijgt met 30% naar bijna € 65 miljoen. Genormaliseerde EBITA-marge stijgt van 8,1% naar 10,9%. Opbrengsten dalen met 3% naar € 592 miljo...
Lees meer
2008
15
augustus
2008
| 00:00 Europe/Amsterdam
Het bedrijfsresultaat van TMG is exclusief bijzondere lasten en amortisatie bij een fractioneel lagere omzet gedaald van € 31,8 miljoen naar € 26,2 miljoen. Een daling derhalve van € 5,6 miljoen, vooral door een autonoom licht gedaalde advertentieomz...
Lees meer