Amsterdam,
25
april
2013
|
15:10
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders- vergadering TMG

 

Verslagjaar 2012
Bij min of meer gelijkblijvende opbrengsten is, zoals eerder bekend gemaakt, het genormaliseerde EBITDA-resultaat in 2012 uitgekomen op ruim € 41 miljoen. Het nettoresultaat werd in belangrijke mate beïnvloed door impairments. Per saldo resulteerde dit in een verlies van ruim € 15 miljoen.  
 
Aandeelhoudersbesluiten
Tijdens de vergadering is:
  • de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 
  • besloten tot intrekking van 1,4 miljoen eigen aandelen, die in 2011 en 2012 door TMG zijn ingekocht.
  • de heer J.J. Nooitgedagt voor vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
  • Deloitte Accountants B.V. benoemd tot accountant van de vennootschap voor de periode 2013 tot en met 2015. 
Overig 
Over het jaar 2012 wordt geen dividend uitgekeerd. Wel verwacht TMG een interim-dividend van € 0,47 per certificaat te kunnen uitkeren in augustus/september 2013. Voorwaarde voor uitbetaling van het interim-dividend is de goedkeuring door aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG van een voorstel tot uitkering van een superdividend van € 5,63 per aandeel met stemrecht. De aandeelhoudersvergadering van ProSiebenSat.1 Media AG vindt plaats op 23 juli aanstaande. 
 
Tijdens de vergadering van vandaag heeft Michiel Boersma, voorzitter van de Raad van Commissarissen, een toelichting gegeven op onder meer de opdracht waarmee C.J.J. van Steijn recent is gestart in de functie van CEO ad interim van TMG, de relatie tussen Raad van Bestuur en de gedelegeerd commissaris, alsmede de overeengekomen vertrekregelingen van P. Morley en H.M.P. van Campenhout.  
 
Audio-webcast
Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering verwijzen we u naar de audio-webcast van de bijeenkomst.