Amsterdam,
19
april
2006
|
18:58
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders vergadering 2005 Telegraaf Media Groep

Tijdens de Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) van heden heeft de raad van bestuur meegedeeld dat de nettowinst van het concern (2005: € 65,4 miljoen) licht gedaald is ten opzichte van het jaar ervoor (2004: € 67,7 miljoen).

De advertentieomzet steeg in 2005 naar € 366,6 miljoen (2004: 351,6 miljoen), terwijl de oplageomzet licht daalde naar € 288,6 miljoen (2004: € 291,0 miljoen). De inkomsten uit internetactiviteiten en (mobiele) telefoondiensten bedroegen in 2005 € 36,3 miljoen versus
€ 23,9 miljoen in 2004.

Het dividendvoorstel van € 0,44 per certificaat van aandelen werd door de aandeelhouders goedgekeurd.

Strategie
TMG houdt zich bezig met de exploitatie van mediaconsumptie en richt zich, binnen een sterk veranderende media-omgeving, op een uitbreiding van het aandeel daarin. Daarbij staan de inkomsten van printproducten onder druk, deels veroorzaakt door structurele zaken, deels door conjuncturele. Daarom volgt TMG de volgende beleidslijnen: er worden kostenbesparingen doorgevoerd, geïnvesteerd in bestaande printproducten, verworven expertise geëploiteerd in andere landen en het portfolio verbreed door te investeren in multimediale, niet print-producten/bedrijven.

Vooruitzichten
Voor 2006 geldt een nog onzekere ontwikkeling van de Nederlandse economie. Specifiek voor TMG geldt een onvoorspelbaarheid van de financiële consequenties van de economische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de advertentiemarkt, huidige en toekomstige kostenbesparingen (inclusief voorzieningen) en de verschuivingen in de activiteitenportfolio. Daarom is er op dit moment geen concrete voorspelling van de winst voor 2006 mogelijk. 
Op basis van een vergelijking van dezelfde activiteiten en exclusief reorganisatievoorzieningen, is er na 12 weken in 2006 ongeveer een gelijke omzet en gelijk bedrijfsresultaat als in 2005.

Audio-webcast
Van de aandeelhoudersvergadering van Telegraaf Media Groep N.V. is een audio-webcast verzorgd. Deze webcast is elders op deze site te bekijken en beluisteren.