Amsterdam,
23
april
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep N.V.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Telegraaf Media Groep N.V. werd gehouden op 23 april 2015 te Amsterdam. Alle agendapunten die ter stemming zijn ingebracht zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aangenomen.

Tijdens de vergadering is onder andere:

  • de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
  • de heer M.A.M. Boersma voor vier jaar herbenoemd tot lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen;
  • de lange termijn bezoldigingscomponent van de Raad van Bestuur goedgekeurd;
  • de machtiging inkoop eigen aandelen goedgekeurd.