Amsterdam,
24
april
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Aandeelhoudersvergadering Telegraaf Media Groep

Zoals eerder bekend gemaakt is in 2013, in een moeilijke markt, de daling in opbrengsten van Telegraaf Media Groep gecompenseerd door verdere kostenbesparingen en werd een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van ruim € 60 miljoen. De eenmalige boekwinst door verkoop van het belang in ProSiebenSat.1 Media AG leidde tot een uitzonderlijk hoog nettoresultaat van bijna € 180 miljoen.

Aandeelhoudersbesluiten

Tijdens de vergadering is:

  • de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
  • een wijziging van het bezoldigingsbeleid voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur goedgekeurd.
  • mevrouw A. van den Belt en mevrouw S.G. Brummelhuis voor vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
  • een aanpassing van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Overig

In 2013 is uit de opbrengsten van ProSiebenSat.1 Media AG op twee momenten een interim-dividend uitgekeerd van in totaal € 301,3 miljoen dat in mindering is gebracht op de overige reserves. Besloten is het totale resultaat over 2013 van € 177,6 miljoen te reserveren en toe te voegen aan de overige reserve. Daarmee wordt het slotdividend over het boekjaar 2013 gepasseerd.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, M.A.M. Boersma, heeft namens de Raad aan de afgetreden leden mevrouw M. Tiemstra en de heren J.G. Drechsel en D.H.H.D. Ropers zijn erkentelijkheid betuigd voor hun bijdrage en betrokkenheid  gedurende de tijd dat zij als commissaris aan Telegraaf Media Groep verbonden waren.

Ook dankte de heer Boersma CEO ad interim C.J.J. van Steijn voor zijn enorme inzet in het afgelopen jaar en voor de belangrijke veranderingen die onder zijn leiding zijn doorgevoerd. De heer Van Steijn verlaat Telegraaf Media Groep per 1 mei 2014. Met ingang van 1 juli 2014 is de heer G.J.E. van der Snoek benoemd tot CEO. Gedurende de maanden mei en juni van dit jaar zal de heer F.Th.J. Arp, CFO van TMG, de taken van de CEO waarnemen, in nauw overleg met de gedelegeerd commissaris, de heer M.A.M. Boersma.. Conform de eerder gemaakte afspraken zal de heer Boersma terugtreden als gedelegeerd commissaris zodra de heer Van der Snoek is aangetreden.

Audio-webcast

Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering verwijzen we u naar de audio-webcast van de bijeenkomst.