Amsterdam,
17
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

A.J. van Puijenbroek treedt terug als commissaris van TMG

De heer A.J. van Puijenbroek (1947) heeft besloten om terug te treden als lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG. De heer van Puijenbroek, wiens huidige zittingstermijn loopt tot 2015, zal terugtreden zodra een opvolger is benoemd.

De Raad van Commissarissen van TMG begrijpt en respecteert het besluit van de heer van Puijenbroek en is hem zeer erkentelijk voor zijn langdurige en betrokken inzet bij het bedrijf als lid van de Raad, en in zijn hoedanigheid van voorzitter en recentelijk vicevoorzitter van de Raad.

De Raad van Commissarissen van TMG heeft het voornemen om in de aandeelhoudersvergadering van 26 april de heer A.R. van Puijenbroek (1975) voor te dragen als lid van de Raad onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering en de Centrale Ondernemingsraad geen eigen aanbeveling doen. De heer A.R. van Puijenbroek wordt voorgedragen vanwege zijn deskundigheid op financieel-bedrijfskundig terrein en zijn kennis van de mediabranche.