Amsterdam,
31
augustus
2007
|
19:43
Europe/Amsterdam

Alfa Groep neemt huis-aan-huisverspreiding van DistriQ over

Alfa Groep en DistriQ hebben een overeenkomst gesloten waarbij Alfa Groep per 1 oktober 2007 de portefeuille van DistriQ overneemt op het gebied van huis-aan-huisverspreiding.

DistriQ is de distributieorganisatie van TMG (Telegraaf Media Groep N.V.). Tot de activiteiten behoort onder meer distributie en bezorging van ongeadresseerd drukwerk: de huis-aan-huis-verspreiding van lokale en regionale weekbladen van TMG en reclamedrukwerk van externe klanten. DistriQ beschikt daartoe over een eigen bezorgorganisatie binnen het verspreidingsgebied van de lokale en regionale media van TMG.

Belangrijke doelstelling van DistriQ is om met behoud van kwaliteit de distributie- en bezorg-prijzen te verlagen tot onder het marktconforme niveau, terwijl tegelijkertijd kostendekkend wordt gewerkt. Voor wat betreft de activiteiten op het gebied van huis-aan-huisverspreiding is vastgesteld dat DistriQ zelf op langere termijn niet aan die vereisten kan voldoen.

Alfa Groep is een van de grootste Nederlandse verspreidorganisaties van ongeadresseerd drukwerk. Alfa Groep beschikt over een landelijk dekkend distributienetwerk met ruim 20.000 bezorgers. Alfa Groep beoogt met de verkrijging van de huis-aan-huisverspreidingsactiviteiten van DistriQ twee van haar doelstellingen te realiseren: enerzijds groei in omvang en omzet en anderzijds een verdere verbetering van haar marktbereik. Met de overname van genoemde portefeuille wordt aan beide doelstellingen voldaan.

De bij de verspreidactiviteiten betrokken personen met een dienstverband (circa 36 fte) gaan mee over.

Een en ander is nog onder voorbehoud van een positief advies van de Centrale Ondernemingsraad van TMG. Afspraken met de vakbonden over het sociaal protocol zijn gepland.