Amsterdam,
14
november
2005
|
12:23
Europe/Amsterdam

Benoeming COO a.i. bij Telegraaf Media Groep

De heer ir. J.W.S. Eyssen is benoemd tot Chief Operational Officer (COO) a.i. bij Telegraaf Media Groep (TMG). De heer Eyssen zal de komende één tot anderhalf jaar het 'operational excellence'-beleid verder vormgeven. Hij opereert op het niveau van de Raad van Bestuur. De heer Eyssen was in het verleden werkzaam als zelfstandig ondernemer, in tijdelijke directiefuncties en als commissaris.

Door moeilijke marktomstandigheden en als gevolg daarvan druk op het resultaat wil en moet TMG een scherpe focus houden op een verdere verlaging van het kostenniveau. Onder de naam ''Tariefkaart'' is enige tijd geleden een project gestart ter realisatie van een gedetailleerde en transparante opstelling van marktconforme kosten van de interne toeleveranciers op ICT-, productie-, en distributiegebied. Op basis van deze tariefkaart kunnen (interne) uitgevers tot in detail besluiten welke diensten zij wel of niet afnemen en daarmee meer grip verkrijgen op het uiteindelijke kostenniveau. In samenhang met ontwikkelingen aan de inkomstenkant zal het rendement van de gedrukte uitgaven daarmee nog scherper worden bewaakt. Uiteraard zal een en ander gevolgen kunnen hebben voor de inzet van mensen en middelen. De heer Eyssen zal zich specifiek met de uitwerking en implementatie van het project ''Tariefkaart'' bezighouden.

Het volledig transparant maken van ICT-, productie- en distributietarieven zal ook leiden tot extra aandacht voor een verdere optimalisatie van andere bedrijfsprocessen, inclusief die van de uitgeverijen. Een optimaliseringsslag die ook kan leiden tot bezuinigingen.

Het verder vormgeven van het 'operational excellence'-beleid geschiedt uiteindelijk ten behoeve van een goed rendement van TMG op langere termijn en daarmee een blijvend goed perspectief voor alle belanghebbenden.