Amsterdam,
29
juli
2016
|
07:30
Europe/Amsterdam

Daling advertentie-inkomsten drukt halfjaarcijfers TMG

TMG zet 24/7 strategie door om resultaten te versterken en vaste kosten te verlagen

Hoofdpunten

 • Focus op 24/7 strategie en aangaan partnerships leidt tot sterkere merken en meer bereik;
 • Groei in digitale abonnementen De Telegraaf (16% stijging t.o.v. eind 2015);
 • Daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfoliorationalisaties) gelijk aan halfjaar 2015: -4%;
 • Daling oplage-inkomsten uit print stabiliseert: -0,6% (t.o.v. -2,8% halfjaar 2015);
 • Advertentie-inkomsten uit print dalen sterk: -21,8% (t.o.v. -15,9% halfjaar 2015);
 • Sky Radio Group activiteiten als niet-voortgezet (discontinued) aangemerkt i.v.m. aangekondigde strategische samenwerking met Talpa;
 • In lijn met 24/7 strategie past TMG organisatiemodel en -structuur verder aan.

Op koers met 24/7 strategie
In de eerste helft van 2016 zette TMG de koers van de 24/7 strategie voort met een steeds scherper wordende focus. TMG concentreert zich op het creëren van relevante content die altijd en overal beschikbaar is voor de consument en op het verder versterken van het bereik van de hoofdmerken. Dit bereik wordt bijvoorbeeld vergroot door het ontwikkelen van apps (met Apple en IBM) en het verbeteren of introduceren van nieuwe websites. TMG heeft z’n bereik daarnaast verder weten uit te breiden door (strategische) samenwerkingen aan te gaan met onder andere Talpa. De introductie van nieuwe marketingmodellen die de traditionele advertentietarieven vervangen, zorgen ervoor dat TMG voor adverteerders steeds persoonlijkere (cross-mediale) aanbiedingen kan ontwikkelen en alle (nieuwe) contactmogelijkheden optimaal benut kunnen worden. TMG blijft tot slot investeren in het ontwikkelen van bestaande en nieuwe distributiemogelijkheden én de bijbehorende technologieën om de content altijd en overal in woord en beeld beschikbaar te maken voor de consument.

Het resultaat van de ingezette koers is terug te zien in het groeiende digitale bereik van TMG, het feit dat De Telegraaf, Metro, VROUW en Dumpert koplopers zijn in merkbereik in hun marktsegmenten en het gegeven dat ook de regionale merken van TMG hun bereik verder zagen toenemen. Het aantal digitale abonnees bij De Telegraaf (combi en digital only) steeg met 16% in het eerste halfjaar van 2016. In lijn met de koers van de 24/7 strategie volgen nu verdere noodzakelijke organisatieaanpassingen waardoor synergie- en efficiencyvoordelen kunnen worden gerealiseerd.

De stappen die TMG gezet heeft, droegen eraan bij dat de daling in opbrengsten (genormaliseerd voor portfoliorationalisaties) gelijk bleef ten opzichte van de eerste helft van 2015 (-4%). Het effect van de positieve ontwikkeling van de merken was ook zichtbaar in de oplage-inkomsten die stabiliseerden in een markt waar krimpende oplage-inkomsten de standaard zijn. De advertentie-inkomsten uit print daalden daarentegen fors (-21,8%), een trend die eveneens zichtbaar is in de rest van de Nederlandse markt. De vaste kosten van TMG zijn nog onvoldoende verlaagd om de dalende advertentie-inkomsten te kunnen corrigeren en daardoor daalt het EBITDA-resultaat naar € 8,1 miljoen (ten opzichte van € 16,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar).

Om ervoor te zorgen dat TMG een toekomstbestendige positie in de Nederlandse markt behoudt, worden in de tweede helft van 2016 de volgende organisatorische veranderingen doorgevoerd om de kosten structureel te verlagen:

 • Zoveel mogelijk centraliseren van essentiële TMG-activiteiten in Amsterdam waardoor het aantal locaties wordt verminderd;
 • De activiteiten van Holland Media Combinatie (HMC) en Telegraaf Landelijke Media (TLM) worden samengevoegd in Amsterdam: verhuizing HMC-hoofdkantoor van Alkmaar naar Amsterdam en sluiting HMC-hoofdkantoor Alkmaar;
 • Heroverwegen weekbladenportfolio;
 • Onderzoeken en overwegen van (out-)sourcing van (ondersteunende) niet-kernactiviteiten;
 • Nieuwe competenties worden aangetrokken en ontwikkeld om de transitie naar nieuwe business-modellen te versnellen.

De lagere advertentie-inkomsten drukken de halfjaarcijfers. In het verlengde van eerder uitgevoerde reorganisaties zal TMG de organisatie aanpassen waardoor de vaste kosten structureel verlaagd worden. De organisatie-aanpassingen zullen van invloed zijn op het totale aantal arbeidsplaatsen bij TMG. De sales-organisatie zal worden afgestemd op de behoefte in de markt en de vaste kosten binnen dit bedrijfsonderdeel worden verlaagd en in lijn gebracht met de advertentieomzet. De herinrichting van de sales-organisatie kost naar verwachting circa 75 arbeidsplaatsen.

Met de nu aangekondigde organisatorische veranderingen zet TMG een eerste stap met als doelstelling om de kosten in 2018 met minstens 20% te verlagen (t.o.v. 2015). De betrokken ondernemingsraden worden vandaag gevraagd om hun advies te geven over deze voorgenomen herstructurering en de personele consequenties daarvan. De komende weken zullen de aangekondigde maatregelen specifiek worden uitgewerkt. Tijdens de aankomende Investor Relations Day – eind september – wordt onder andere een toelichting gegeven op deze voorgenomen organisatorische veranderingen.

CEO Telegraaf Media Groep Geert-Jan van der Snoek:

Sinds eind 2015 zien we dat het voortzetten van de koers van de 24/7 strategie vruchten begint af te werpen. Het bereik van onze digitale activiteiten groeit en we hebben ons bereik nog verder uitgebreid door (strategische) samenwerkingen aan te gaan met onder andere Talpa. De cijfers laten echter zien dat we er nog niet zijn en de positieve effecten nog te veel overschaduwd worden door de te hoge vaste kosten van de organisatie. We blijven een scherpe focus houden op onze kernactiviteiten en voeren daarnaast wijzigingen door die synergie- en efficiencyvoordelen zullen opleveren waarmee onze vaste kosten structureel verlaagd worden. Het is onvermijdelijk dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen maar deze stappen zijn randvoorwaardelijk om TMG te verzekeren van een toekomstbestendige positie in de Nederlandse markt die nog steeds volop in beweging is.”

Bijlage: TMG Halfjaarverslag 2016

Over Telegraaf Media Groep
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste mediabedrijven in Nederland, met sterke merken als De Telegraaf, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen zoals Noordhollands Dagblad en Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en Gaspedaal; Classic FM en – via een strategisch partnership - de landelijke radiozenders Sky Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels. Onze missie is consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor meer informatie over TMG ga naar: www.tmg.nl.