Amsterdam,
01
december
2008
|
17:37
Europe/Amsterdam

De Telegraaf grootste onder latent werkzoekenden

Het belang van de groep latent werkzoekenden is toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat print hét medium is voor het bereiken van deze groep. De Telegraaf en Sp!ts komen naar voren als zeer sterke titels met het hoogste bereik.

De groep latent werkzoekenden is ongeveer gelijk gebleven, terwijl uit het nieuwe NOA 2008 onderzoek is gebleken dat het aantal actief werkzoekenden met 20% sterk is gedaald. In NOA 2006 bestond de groep actief werkzoekenden tot 55 jaar nog uit 942.000 personen tegenover 752.000 personen in 2008.
Binnen de Nederlandse beroepsbevolking is de groep latent werkzoekenden traditioneel de grootste groep. Uit de nieuwe NOA¹ cijfers blijkt zelfs dat 65% van de Nederlandse beroepsbevolking tot 55 jaar niet actief op zoek is naar een baan, maar de kansen op de arbeidsmarkt in de gaten houdt. Ruim 19% geeft aan helemaal niet van plan te zijn van baan te wisselen. Daarnaast blijkt dat de groep latent werkzoekenden zich hoofdzakelijk via printmedia oriënteert. Hiermee is print automatisch het belangrijkste medium waarmee je de grootste groep op de arbeidsmarkt bereikt.
Zowel in het NOA onderzoek als het AGO² onderzoek van de Intelligence Group, komt De Telegraaf naar voren als grootste print titel, met het hoogste bereik onder de Nederlandse beroepsbevolking. De Telegraaf en Sp!ts hebben een hoog bereik in verschillende beroepsgroepen op zowel MBO als HBO+ niveau. Het grote voordeel van inschakeling van beide titels is de geringe overlap. De Telegraaf en Sp!ts vullen elkaar dus uitstekend aan. Het gezamenlijke bereik onder latent werkzoekenden bij inschakeling van beide titels is 30,0%.
"De daling van actief werkzoekenden in de afgelopen twee jaar is in lijn met de daling van de werkloosheid in Nederland. Daarnaast zullen in deze onzekere tijden mensen minder risico willen nemen door actief op zoek te gaan naar een baan. Het belang van de groep latent werkzoekenden voor potentiële werkgevers wordt hierdoor versterkt. Dit heeft consequenties voor de mediumtypekeuze in arbeidsmarktcommunicatie. Adverteerders die samenwerken met sterke titels als De Telegraaf en Sp!ts zullen hiervan profiteren." Aldus Jeroen van Iersel, Marketeer Arbeidsmarktcommunicatie bij De Telegraaf.
¹ Nationaal Onderzoek Arbeidsmarktcommunicatie (NOA) is een collectief onderzoek met als doel het verkrijgen van actueel inzicht in het oriëntatie- en switchgedrag van de instromende en werkende populatie in Nederland en het bereik van diverse media in dit verband.
² De Intelligence Group is aanbieder op het gebied van onderzoek en consultancy in arbeidsmarkt-communicatie en recruitment en exploiteert o.a. het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).