Amsterdam,
02
juni
2012
|
06:00
Europe/Amsterdam

De Telegraaf publiceert tv-gids

De Telegraaf publiceert vandaag een tv-gids met de gegevens voor een week. Deze weekgids zal in komende zes weken op zaterdag worden uitgebracht.

In deze periode zal aan de lezers van De Telegraaf worden gevraagd hoe de ervaringen zijn met de gids die is opgenomen in het kleurenkatern Weekeinde. Op basis van dat onderzoek  zal De Telegraaf een besluit nemen over de toekomst van de tv-gids.
Met de publicatie van de tv-gids gaat een lang gekoesterde wens van De Telegraaf in vervulling. Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wil de krant een gids uitbrengen voor de lezers. Tot nu toe zijn die pogingen gedwarsboomd door de publieke omroepen ondanks het feit dat in de Tweede Kamer meermalen is aangedrongen op het vrijwillig afstaan van de gegevens die een weekgids mogelijk moeten maken.
Op basis van recente uitspraken van de Europese rechters is De Telegraaf tot de conclusie gekomen dat het publiceren van de tv-gegevens is toegestaan.  Van die mogelijkheid heeft De Telegraaf gebruik gemaakt door vanaf vandaag een omroepgids toe te voegen aan de krant. De gids is er voor zowel de abonnees als de kopers van een losse zaterdagkrant. De prijzen van de krant gaan door de toevoeging van de gids niet extra omhoog.