Amsterdam,
07
december
1998
|
00:00
Europe/Amsterdam

De Telegraaf vergroot drukcapaciteit

De Telegraaf gaat extra full colour drukwerken toevoegen aan de bestaande Amsterdamse krantenpersen, waardoor het aantal kleurposities verdubbelt, zowel voor de redactie als voor de advertenties. Bij de bouw van de drukkerijen (1988 tot 1992) was rekening gehouden met de mogelijkheid om gedurende de levensduur van de persen extra drukwerken bij te plaatsen.

Tevens wordt in Amsterdam een extra pers geplaatst, waarmee een kortere productietijd zowel in verband met actualiteit als met een vroegere bezorging kan worden gerealiseerd en oplagegroei kan worden opgevangen. Om dezelfde redenen zal de krantenpers van het Limburgs Dagblad in Heerlen worden uitgebreid, waardoor er kortere vervoerstijden worden bereikt ten behoeve van lezers in het zuiden van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Beoogd wordt de dagelijkse technische vervaardiging van 100.000 kranten naar Heerlen te verplaatsen. 

Met dit investeringsprogramma zal in totaal fl. 170 miljoen voor gebouwen, drukpersen, randapparatuur, aanpassingen in de persvoorbereiding en afwerking na de pers zijn gemoeid en zal medio 2002 zijn voltooid. De financiering zal uit eigen middelen geschieden.