Amsterdam,
09
januari
2006
|
00:00
Europe/Amsterdam

Directeuren wisselen van functie bij Uitgeversmaat-schappij De Telegraaf

Nieuwe rollen passen bij verdere uitrol van multimedia strategie.

 
Bij Uitgeversmaatschappij De Telegraaf (UMT), onderdeel van Telegraaf Media Groep N.V., wisselen de directeuren per 1 februari 2006 van functie. Huidig Commercieel Directeur Frank Volmer (1966) wordt Algemeen Directeur. Huidig Directeur Oplage Ted Trimbach (1959) volgt hem op als Commercieel Directeur. Huidig Algemeen Directeur Ton Boerma (1947) neemt als de nieuwe Directeur Algemene Zaken de specifieke taak op zich om de positie van de dagbladen te versterken. De positie van Financieel Directeur Peter Tuijnman (1960) blijft ongewijzigd.
 
De wijziging maakt deel uit van de strategie van UMT om toonaangevend te zijn in de ontwikkeling van krant, internet, mobiele diensten, radio, TV en evenementen in een geïntegreerde mix. Met deze multimedia strategie richt UMT zich op het nastreven van optimaal bereik onder consumenten om maximaal rendement te genereren. Daarbij blijft de positie van de krant van groot belang. De uitgever van ondermeer Dagblad De Telegraaf gelooft in een gezonde toekomst voor de papieren editie. “De dagbladmarkt zal verder veranderen en er blijven minder spelers over”, meent Frank Volmer. “Maar dagbladen houden een sleutelpositie in het creëren van een groot bereik; zij blijven dragende krachten, met internet en andere media als platforms die extra verdieping en verbreding kunnen geven. Wij nemen als marktleider onze verantwoordelijkheid om een blijvend sterke positie van dagbladen in de mediawereld te realiseren.” 
 
Ted Trimbach krijgt als commercieel directeur de verantwoordelijkheid voor zowel de oplage- als de advertentiedoelstellingen. “De traditionele scheiding tussen oplage- en advertentiebedrijf is achterhaald”, volgens Ted Trimbach. “Het gaat om een andere manier van denken over de wijze waarop we de moderne mediaconsument willen bedienen. De lezer en bezoeker staat centraal”. 
 
Verder zet UMT sterk in op vernieuwing. Frank Volmer neemt hierin als Algemeen Directeur een leidende rol. Volmer zette in 1999 Sp!ts op, inmiddels na De Telegraaf de krant met het grootste bereik en een gezond rendement. Ook was Volmer de drijvende kracht achter innovaties als de zondagkrant en Speurders.nl. 
 
Uitgeversmaatschappij De Telegraaf is uitgever van de krant maar ook van Telegraaf.nl en diverse andere internetsites zoals Woonkrant.nl, Vacaturekrant.nl en Speurders.nl. Ook worden tijdschriften uitgegeven als Boten en AutoTelegraaf Occasion Magazine. Recent nam het bedrijf ondermeer Relatieplanet.nl over. Verder exploiteert de uitgever een toenemend aantal mobiele diensten. 
 
De nieuwsmedia die onder de naam De Telegraaf opereren bereiken zo’n 2,5 miljoen consumenten per dag. Op maandbasis bedraagt het netto bereik van de nieuwsmedia bij elkaar 6,8 miljoen ‘unieke’ consumenten. Dit komt neer op de helft van alle Nederlanders boven de 13 jaar. Alle media van Uitgeversmaatschappij De Telegraaf hebben gezamenlijk een bereik van meer dan 8 miljoen mensen.