Amsterdam,
19
februari
2002
|
00:00
Europe/Amsterdam

Fusie Biegelaar Groep en Brouwer Groep

Ultimo november 2001 werd aangekondigd dat N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en de Brouwer Groep B.V. de mogelijkheid onderzoeken van een fusie tussen de Biegelaar Groep B.V. (100%-deelneming van N.V. Holding- maatschappij De Telegraaf) en de Brouwer Groep B.V. Sindsdien is een akkoord bereikt over een (juridische) fusie, waarbij N.V. Holdingmaat- schappij De Telegraaf een belang zal verwerven van 42% in de nieuwe combinatie en W.G. Vermeulen Beheer B.V. - na aankoop van het belang in Brouwer Groep dat wordt gehouden door Wegener N.V. - de overige 58% van de aandelen zal bezitten. Het ligt in de bedoeling om de fusie half maart gerealiseerd te hebben en geldt dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002.

 
De nieuwe combinatie zal in 2002 naar verwachting een omzet realiseren van circa € 310 miljoen met een personeelsbestand van circa 1.800 fte’s.
 
Deze fusie verstevigt enerzijds de marktpositie; de nieuwe combinatie biedt een totaalproduct aan van prepress tot afterpress inclusief uitgeef- en multimedia-activiteiten, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de klant ten aanzien van de mogelijkheid van one-stop-shopping. Anderzijds wordt een belangrijke kostenreductie gerealiseerd als gevolg van de beoogde integratie van offset-activiteiten, waaronder de toekomstige samenvoeging van de drukkerijen te Zoeterwoude en Delft. Als gevolg hiervan zullen circa 60 banen verloren gaan. Voor wat betreft de diepdruk- en afterpress-activiteiten zal, na deze fusie, verder worden gezocht naar samenwerking op Europees niveau.
 
De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft inmiddels meegedeeld dat geen toestemming is vereist voor het tot stand brengen van deze fusie. Met betrokken ondernemingsraden en vakbonden wordt momenteel overleg gevoerd.