Amsterdam,
10
juni
2002
|
16:55
Europe/Amsterdam

Fusie Biegelaar Groep en de Brouwer Groep een feit

Op 19 februari jl. hebben N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en de Brouwer Groep B.V. in een gezamenlijk persbericht de fusie tussen de Biegelaar Groep B.V. (100%-deelneming van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf) en de Brouwer Groep B.V. aangekondigd. Op dat moment werd nog met ondernemingsraden en vakbonden overleg gevoerd. Inmiddels is een (juridische) fusie een feit, waarbij N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf een belang zal verwerven van 43% in de nieuwe combinatie. W.G. Vermeulen Beheer B.V. zal 50,75% van de aandelen bezitten en de resterende 6,25% komt bij de directie van de nieuwe groep.

Formeel is de fusie 7 juni 2002 afgerond en geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002. De nieuwe combinatie zal in 2002 naar verwachting een omzet realiseren van circa € 325 miljoen met een personeelsbestand van circa 1.800 fte's.

Deze fusie verstevigt enerzijds de marktpositie; de nieuwe combinatie biedt een totaalproduct aan van prepress tot afterpress inclusief uitgeef- en multimedia-activiteiten, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de klant ten aanzien van de mogelijkheid van one-stop-shopping. Anderzijds wordt een belangrijke kostenreductie gerealiseerd als gevolg van de beoogde integratie van offset-activiteiten, waaronder de toekomstige samenvoeging van de drukkerijen te Zoeterwoude en Delft.

Voor wat betreft de diepdruk- en afterpress-activiteiten zal, na deze fusie, verder worden gezocht naar samenwerking op Europees niveau.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft meegedeeld dat geen toestemming is vereist voor het tot stand brengen van deze fusie; de SER heeft toestemming verleend. De betrokken ondernemingsraden hebben positief geadviseerd en met de vakbonden en hun leden is een meerjarig sociaalplan overeengekomen.