Amsterdam,
16
april
1999
|
00:00
Europe/Amsterdam

Gratis krant voor forensen

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf zal nog dit jaar starten met een gratis krant voor reizigers in het openbaar vervoer.

De krant zal van maandag tot en met vrijdag verschijnen en worden gefinancierd uit de opbrengsten van advertenties. Openbaarvervoerreizigers zijn in hoge mate werkenden en studerenden en daarmee voor adverteerders een interessante doelgroep.

De op deze lezersgroep gerichte redactieformule zal bestaan uit bondige berichtgeving over nieuwsfeiten en servicerubrieken.

Uitgever is de heer F. Volmer en de redactionele leiding is in handen van de heer W. Hoogland. Beiden zijn thans werkzaam voor Dagblad De Telegraaf.

Met de Friese Pers in Leeuwarden zijn afspraken gemaakt over de technische vervaardiging van de krant, die circa 32 pagina┬┤s zal tellen. De oplage zal, afhankelijk van de distributiekanalen, circa 300.000 exemplaren bedragen.

De aanloopverliezen van deze uitgave zullen direct ten laste van het resultaat komen.