Amsterdam,
21
februari
2002
|
00:00
Europe/Amsterdam

HDC-directie lanceert bezuinigingsplannen

De directie van de Hollandse Dagbladcombinatie (HDC), een dochteronderneming van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en uitgeefster van onder meer het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander, heeft donderdag 21 februari aan haar inspraakorganen plannen gepresenteerd die moeten leiden tot een verbetering van het rendement van haar activiteiten.

Enkele van de HDC-dagbladen zijn verliesgevend, mede doordat zij tegen aanmerkelijk hogere kosten worden gemaakt dan vergelijkbare andere regionale dagbladen. Een nauwere samenwerking binnen de HDC, vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en het onderzoeken van de kansen van haar avondbladen op de ochtendmarkt behoren tot de voornemens.

Aanleiding tot de beleidsplannen zijn de uitkomsten van een extern onderzoek dat de HDC onlangs naar haar rentabiliteit heeft laten verrichten en de strategienota die het Telegraaf-concern in september 2001 heeft uitgebracht.