Amsterdam,
01
april
1999
|
00:00
Europe/Amsterdam

Het Limburgs Dagblad heeft in 1998 verlies geleden

B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Limburgs Dagblad, dochteronderneming van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, heeft in 1998 onder andere als gevolg van aanloopkosten en een hogere afschrijving op de nieuwe pers alsmede het treffen van voorzieningen inzake een sociaal plan betreffende de invoering van een nieuw redactiesysteem, verlies geleden.

Thans worden plannen ontwikkeld om op middellange termijn weer tot een positieve exploitatie te komen.

Onderdeel van deze plannen in ontwikkeling zijn zowel het op termijn drukken van 100.000 exemplaren van dagblad De Telegraaf bij het Limburgs Dagblad als een aanpassing van de organisatie. De ondernemingsraad is op de hoogte van de ontwikkeling van deze plannen, het stadium van overleg is evenwel nog niet bereikt. De directie is zich bewust dat voor deze plannen tot uitvoering kunnen worden gebracht overleg met de vakbonden en de ondernemingsraad nodig is.

De directie van het Limburgs Dagblad betreurt het vroegtijdig bekend worden ten zeerste.