Amsterdam,
09
juni
2004
|
00:00
Europe/Amsterdam

Holdingmaatschappij De Telegraaf stoot belang in Brouwer af

Trimoteur, NeSBIC Buy Out Fund, Fortis Bank en huidig grootaandeelhouder W.G. Vermeulen Beheer hebben in principe overeenstemming bereikt over overname en herfinanciering van de Brouwer Groep. Onderdeel van de transactie is het uittreden van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf als 43%-aandeelhouder. 

Telegraaf holdingdirecteur Fred Arp hierover. “Hoewel geen kernactiviteit van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, heeft de continuïteit van de drukkerijgroep altijd een hoge prioriteit gehad. Met de kapitaalinjectie door de nieuwe aandeelhouders is de voortgang van het bedrijf gegarandeerd. Een goed moment derhalve om afscheid te nemen van de Brouwer Groep.”
 
De Telegraaf verkrijgt met deze transactie zekerheid dat eventueel verdere negatieve gevolgen uit deze deelneming worden voorkomen. Voorts worden marktconforme druktarieven, voor uitgaven van het Telegraaf-concern, in een eerder stadium gerealiseerd en valt er op termijn een earnout te verwachten. 
 
 
Amsterdam, 9 juni 2004