Amsterdam,
06
februari
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Holland Media Combinatie focust op 5 kernregio’s

Focus op Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander en weekbladen regio Groot Amsterdam

Holland Media Combinatie, onderdeel van Telegraaf Media Groep (TMG), kondigt vandaag een reorganisatie aan die moet leiden tot een duurzame verbetering van de resultaten. Speerpunt hierbij is het versterken van de uitgaven in vijf kernregio’s. Het betreft de 4 regionale dagbladen Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, de weekbladen in die regio’s, en de weekbladen uit de regio Groot Amsterdam (Amsterdam, Amstelveen en Almere). De bekendmaking volgt op de aankondiging van TMG in december 2014 waarin het bedrijf de koers voor de toekomst bekend maakte: focus op het kernbedrijf en de hoofdmerken.

De huidige organisatieaanpassing maakt deel uit van een gefaseerd reorganisatietraject binnen Holland Media Combinatie. De eerste fase is in 2014 gestart en eind januari 2015 afgerond. In deze fase zijn ca. 80 FTE boventallig geworden. In de vandaag aangekondigde tweede fase worden ca. 35 FTE boventallig. De directie van Holland Media Combinatie verwacht dat zij de organisatie in de loop van 2015 verder zal aanpassen als gevolg van mogelijke portfolioaanpassingen en synergievoordelen. In deze fase zullen nog verdere reducties van het aantal FTE plaatsvinden.

Focus op sterke merken
In de nieuwe situatie vormen de sterke merken van Holland Media Combinatie, de vier dagbladtitels: Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander de basis van vier nieuwe clusters. In deze clusters worden ook de weekbladen in de betreffende gebieden opgenomen. Iedere dagbladtitel krijgt een eigen regionaal hoofdredacteur, die samen met de commercieel manager, de consument en adverteerder in de betreffende regio zo goed mogelijk bedienen via alle titels binnen hun cluster. Dit tandem wordt in het betreffende cluster direct verantwoordelijk voor de resultaten. Zo kan optimaal worden ingespeeld op regionale en lokale kansen. Het aanstellen van een algemeen hoofdredacteur zorgt voor samenwerking tussen alle titels van Holland Media Combinatie.

Het vijfde, nieuwe cluster bestaat uit de weekbladen in het gebied groot Amsterdam, oftewel Amsterdam, Amstelveen en Almere.

Redactionele en commerciële formules van de titels in deze vijf regio’s worden op korte termijn herijkt. De herijking wordt gedreven door de behoefte van de consument, de adverteerder en het veranderde mediagebruik.

Onderzocht wordt of het gebied Rotterdam en Utrecht, waar eveneens alleen weekbladen worden uitgegeven, voldoende potentie heeft om een zesde cluster te vormen, of dat hier andere strategische keuzes voor worden gemaakt. De negen zondagstitels die onvoldoende bijdrage leveren aan het resultaat van Holland Media Combinatie worden afgestoten. Dit past bij de keuze van TMG en Holland Media Combinatie voor focus op de hoofdmerken.

Platte organisatie, focus op samenwerking
In de nieuwe organisatie worden verantwoordelijkheden vooral bij de regioteams belegd.De regioteams worden ondersteund door compacte centrale afdelingen. De mogelijkheden van samenwerking met TMG waar het gaat om het aanbieden van commerciële proposities aan de markt en op het gebied van back offices worden onderzocht. Opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s moeten leiden tot een cultuur van ondernemerschap waarin bedrijfsonderdelen zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het bereiken van resultaten. In 2015 neemt het personeelsbestand van Holland Media Combinatie gefaseerd verder af.

Het vandaag aangekondigde plan is een voorgenomen besluit dat aan de OR en de redactieraad van Holland Media Combinatie wordt voorgelegd. Na afronding van het adviestraject volgt uitvoering op zo kort mogelijke termijn. De medewerkers van Holland Media Combinatie worden vandaag geïnformeerd.

 

Over Holland Media Combinatie
Holland Media Combinatie is uitgever van regionale dagbladen, huis-aan-huis bladen en daaraan gerelateerde online activiteiten. Holland Media Combinatie is gevestigd in Alkmaar. Zie verder www.hollandmediacombinatie.nl.