Amsterdam,
17
juni
2004
|
13:56
Europe/Amsterdam

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie voegt vier uitgeverijen samen

De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie (HHC) wordt nu gevormd door vier uitgeverijen van huis-aan-huisbladen. Deze zullen volgend jaar worden gecombineerd tot één uitgeverij.

Dit zal leiden tot centralisatie en reorganisatie van verschillende afdelingen. Momenteel zijn er 575 personen werkzaam bij de HHC, verwacht wordt dat als gevolg van de samenvoeging de werkgelegenheid met circa 60 arbeidsplaatsen zal dalen; gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten. 

De reorganisatie wordt ingegeven door de noodzaak tot verdere groei en verhoging van de efficiency in combinatie met een grotere flexibiliteit en slagvaardigheid. Ook vergaande digitalisering van het werkproces maakt een verdere centralisering van afdelingen, die nu nog zijn ondergebracht in de afzonderlijke uitgeverijen, mogelijk. Als gevolg daarvan ontstaat vooral verlies van arbeidsplaatsen op de afdelingen pre-press en op financiële, administratieve en secretariële afdelingen. Volgend jaar worden de huidige vier uitgeverijen juridisch opgeheven en gaan zij op in de HHC, die verdergaat als één uitgeverij. Speerpunt in de nieuwe structuur wordt het nog beter bedienen van de lokale lezers- en advertentiemarkten.

De directie van de HHC heeft de medewerkers geïnformeerd over het besluit, de groepsondernemingsraad heeft inmiddels goedkeuring verleend.