Amsterdam,
26
april
2006
|
20:14
Europe/Amsterdam

Inkoop eigen aandelen Telegraaf Media Groep

Zoals in maart 2006 aangekondigd bij de bekendmaking van de jaarcijfers over 2005 van Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) behoort, afhankelijk van de omvang en realisatie van mogelijke acquisities en de ontwikkeling van de beurskoers, inkoop van eigen aandelen in 2006 tot de mogelijkheden.

Tijdens TMG's Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2006 is daartoe aan de raad van bestuur van TMG een machtiging verleend. De machtiging behelst de mogelijkheid tot inkoop van al dan niet ter beurze genoteerde aandelen danwel certificaten daarvan voor een prijs niet lager dan de nominale waarde en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van inkoop. Een en ander tot ten hoogste 10% van het geplaatste kapitaal.

In het kader van bovenstaande maakt Telegraaf Media Groep bekend dat op 26 april 2006 voor een bedrag van ongeveer € 5.5 miljoen 248.000 aandelen zijn ingekocht (prijs per aandeel € 22,00). De aankoop betreft ca. 0,5% van het geplaatste kapitaal.