Amsterdam,
05
juni
2008
|
13:32
Europe/Amsterdam

Krachtenbundeling in het Gooi

De belangrijkste bronnen voor regionaal en lokaal nieuws in het Gooi, respectievelijk De Gooi- en Eemlander en de huis-aan-huisbladen, gaan vanaf 2009 nauwer samenwerken. De krachtenbundeling houdt in de eerste plaats in dat nieuws met elkaar wordt gedeeld, daarnaast wordt de advertentieverkoop onder één gezamenlijke regie gebracht en worden er wijzigingen aangebracht in de formule van De Gooi- en Eemlander.

De formule van De Gooi- en Eemlander wijzigt, maar de details zijn nog niet bekend. Frank Volmer, directeur Print van Telegraaf Media Nederland: “De Gooi- en Eemlander blijft lezers in het hele Gooi bedienen. We kijken wel naar de huidige structuur van subregionale edities en bijvoorbeeld naar het formaat. Ook het moment waarop de krant op de mat valt wordt onderzocht. In de komende maanden besluiten we wat de beste aanpak is voor het Gooi”. Dit najaar worden de details van de aanpassingen bekend.

Er is nadrukkelijk voor gekozen De Gooi- en Eemlander als sterke regionale titel in te blijven zetten. Volmer: “Er zijn ook andere scenario’s onderzocht. Op basis van deze analyse is dit de beste keuze. Voor onze lezers in het Gooi verandert er dus niet veel. Zij blijven regionaal nieuws in De Gooi- en Eemlander lezen en lokaal nieuws in de weekbladen, zoals De Gooi- en Eembode. Door samenwerking tussen de redacties en de commerciële organisaties verwachten we groter succes in de advertentiemarkt, een meer efficiënte aanpak en zo een beter rendement in het Gooi”.

Er is op dit moment sprake van een voorgenomen besluit van de directies van HDC Media (de uitgever van De Gooi- en Eemlander), Holland Combinatie (de uitgever van De Gooi- en Eembode) en Telegraaf Media Nederland. De betreffende ondernemingsraden zijn op de hoogte gebracht van het voorgenomen besluit. De samenwerking heeft een reductie van arbeidsplaatsen tot gevolg. De omvang van deze reductie is nog niet bekend.