Amsterdam,
15
juni
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

M.A.M. Boersma voorgedragen als RvC-lid TMG

De Raad van Commissarissen van TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) draagt de heer dr. ir. M.A.M. Boersma voor als nieuw te benoemen lid van de Raad van Commissarissen.

De voordracht geschiedt ter vervulling van de vacature ontstaan door het vertrek uit de Raad van de heer ir. H.L. Weenen.

De heer Boersma (1947) wordt voorgedragen vanwege zijn brede bestuurlijke ervaring in en kennis en kunde van het bedrijfsleven. De heer Boersma is gevestigd als onafhankelijk adviseur en is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van PostNL, voorzitter van de Raad van Comissarissen van ProRail en KEMA N.V. en non-executive board member van Neste Oil Corporation (Helsinki/Finland). Daarnaast is hij lid/voorzitter van enige stichtingen. In de periode 2003 - 2009 is Boersma lid en voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van Essent N.V. In de periode van 1972 - 2002 heeft Boersma zowel in binnen- als buitenland meerdere functies bekleed bij Royal Dutch Shell, laatstelijk als president Shell Global Solutions International B.V in Den-Haag.
Deze voordracht wordt gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad geen aanbeveling doen als bedoeld in artikel 2:158 lid 5 BW.

Op 30 augustus 2011 zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin de benoeming van de heer Boersma op de agenda zal staan. De oproeping voor deze vergadering zal volgende maand plaatsvinden.

 

Namens de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V.
A.J. van Puijenbroek