Amsterdam,
09
december
2005
|
17:53
Europe/Amsterdam

Media Groep Limburg

Het gisteren gepubliceerde besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om de beperkende voorwaarde inzake de integratie van de Limburgse dagbladen De Limburger en het Limburgs Dagblad op te heffen, heeft een geruchtenstroom op gang gebracht over een mogelijke verkoop van Media Groep Limburg B.V. (MGL) door Telegraaf Media Groep N.V. (TMG).

Het besluit van de NMa biedt mogelijkheden tot een noodzakelijke verbetering van het resultaat van MGL. Naast een gewenste kostenreductie op langere termijn is daartoe echter ook verdere synergie met de andere activiteiten van TMG binnen Nederland noodzakelijk. De relatief afgelegen positie van MGL ten opzichte van die andere activiteiten, maakt dat onmogelijk.

Gezien het bovenstaande beraadt de raad van bestuur van TMG zich momenteel op een eventuele verkoop van MGL. Zodra de besluitvorming hieromtrent is afgerond, zal wederom een persbericht worden uitgebracht.