Amsterdam,
11
juni
2013
|
00:00
Europe/Amsterdam

Merken in de hoofdrol in een ondernemend, dynamisch bedrijf

TMG gaat zich vooral richten op het versterken van de belangrijkste merken en de exploitatie ervan. Merken en journalistieke relevantie vormen het hart van het bedrijf. De manier waarop de inhoud van deze titels Nederlanders bereikt – via print, online, video, mobiel of radio – doet er steeds minder toe. Het gaat om de combinatie van merk en inhoud én om de meerwaarde die wordt geleverd aan lezers, kijkers, luisteraars en adverteerders. Om de kracht van de titels verder te kunnen vergroten moet TMG de huidige structuur van het bedrijf aanpassen en vereenvoudigen. ‘Het ondernemerschap moet weer terugkomen bij TMG en daarvoor ontstaat ruimte’, aldus Cees van Steijn, CEO ad interim.
 
Cees van Steijn: ‘Het is van groot belang om snel en slagvaardig te kunnen werken aan de uitbouw van de huidige sterke merken, aan nieuwe initiatieven gericht op groei, aan de transformatie van het bedrijf naar een sterke online-organisatie en aan het beheersen van kosten. De eind 2011 vastgestelde strategie is ingehaald door de omstandigheden in de markt. Een meer eenvoudige structuur van de organisatie moet leiden tot meer snelheid en ondernemerschap, waarbij de sterke merken centraal staan.’
 
Merken komen centraal te staan en krijgen de regie op groei.
Van Steijn: ‘We hebben, zowel landelijk als in een aantal regio’s, een leidende positie met onze titels. Daar zit onze kracht. Het leiderschap van die merken wordt de basis voor de koers die we varen en de manier waarop we werken. Dat zal je terugzien in de structuur van ons bedrijf, in onze keuzes voor investeringen en in hoe we de concurrentie aangaan in de markt. De huidige situatie, waarbij de merken niet zichtbaar zijn in de structuur en in de leiding van onze organisatie, gaan we verlaten.’
 
Er komt een eenvoudige organisatie waar mensen kunnen ondernemen.
‘We gaan naar een organisatie waar er vanuit één punt gestuurd wordt op álle activiteiten die bijdragen aan het succes van een titel. Bijvoorbeeld: De Telegraaf krijgt zelf de volledige regie op alle kanalen waarmee zij zich manifesteert: krant, site, video en mobiel.’ Zo krijgen werknemers de ruimte om snel en effectief te werken aan initiatieven die bijdragen aan het succes van hun product.
 
Werken vanuit vijf bedrijven.
De gewijzigde organisatie zal bestaan uit vijf centrale bedrijfsonderdelen die direct door de Raad van Bestuur, als operationele directie, worden aangestuurd: landelijke printtitels met bijbehorende digitale activiteiten, regionale en lokale titels inclusief bijbehorende online-activiteiten, niet aan landelijke printtitels gekoppelde online-activiteiten waarvan het groeipotentieel zal worden onderzocht, Sky Radio Group en een  apart operationeel bedrijf waarin minimaal de drukkerij-  en distributieactiviteiten samenkomen. Zoals eerder aangekondigd worden voor Keesing Media Group de strategische opties onderzocht.
 
De plannen worden deze zomer uitgewerkt. Van Steijn: ‘De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt. We zullen bij de bekendmaking van de halfjaarresultaten op 15 augustus aanstaande de voortgang aangeven. Hoewel het nu dus nog te vroeg is om iets concreets te zeggen over kostenbesparingen of het verkleinen van het aantal arbeidsplaatsen is zeker dat vanwege dalende inkomsten ook de kosten moeten dalen. Hoeveel precies hangt af van de ontwikkeling van de omzet en van de uitwerking van de plannen. Maar we moeten er vanuit gaan dat het aantal arbeidsplaatsen bij TMG de komende jaren zal blijven dalen en daar gaan we nu dan ook al rekening mee houden bij de uitwerking van de plannen. Alleen al de vereenvoudiging van de organisatie zal hiertoe leiden. Bovendien zal ons rendement moeten stijgen om de toekomst van onze bedrijf te waarborgen en dat kan niet alleen door groei van onze online-omzet. Ook hiervoor zal een daling van de kosten noodzakelijk zijn.’