Amsterdam,
28
januari
2011
|
09:24
Europe/Amsterdam

MKB investeringsonderzoek

Ondernemers kijken weer vooruit. ZZP-ers en MKB-ers gaan komend jaar weer investeren in de toekomst. Dit blijkt uit de resultaten van het MKB-Investeringsonderzoek die onlangs gepubliceerd zijn. Opvallend zijn de grote investeringsplannen in software. Andere producten en diensten die de warme belangstelling hebben zijn o.a. accountancydiensten, pensioenproducten, aansprakelijkheids-verzekeringen, opleidingen en cursussen.

Het jaar 2010 was niet gemakkelijk voor ZZP-ers en MKB-ers. Tarieven stonden onder druk en datzelfde gold voor de omzet. Ondernemers zijn echter weer gematigd positief over het jaar 2011.
Tweederde van de ZZP-ers (67%) verwacht dat er in 2011 hetzelfde of iets meer gevraagd kan worden voor de geleverde producten of diensten. Daarnaast verwacht 42% van de ZZP-ers dat de uiteindelijke omzet over 2010 (veel) hoger zal blijken te zijn dan in 2009 het geval was.
Zowel ZZP-ers als MKB-ers zijn van plan om de komende zes maanden investeringen te doen op verschillende gebieden. Opvallend is dat beide ondernemersgroepen aangeven te gaan investeren in software. Omgerekend geven ruim 320.000 ZZP-ers en/of MKB-ondernemingen aan de komende 6 maanden een (grote) investering in software te gaan doen. Andere producten en diensten die de komende maanden in de belangstelling van zowel ZZP-ers als MKB-ers staan, zijn o.a. accountancydiensten, pensioenproducten, aansprakelijkheidsverzekeringen, opleidingen en cursussen.
Ook voor de arbeidsmarkt biedt het MKB-Investeringsonderzoek goed nieuws. Bijna de helft van de ondervraagden uit het MKB laat weten te verwachten binnen 6 maanden nieuw personeel te gaan aannemen. Opvallend is dat uit het onderzoek ook blijkt dat, ondanks het feit dat dit jaar de eerste lichting van de babyboom-generatie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, weinig MKB-ers momenteel bezig zijn met het onderwerp Bedrijfsoverdracht.
De Telegraaf is het grootste print-medium in het MKB. Gemiddeld bereikt De Telegraaf 28,1% van alle decision makers in het MKB (ofwel 123.800 mensen). Dat De Telegraaf hét medium voor de zakelijke beslisser in het MKB is, blijkt ook uit het succes van de pagina Mijn Bedrijf die sinds 3 jaar in het financiële katern van De Telegraaf verschijnt. Iedere vrijdag bevat Mijn Bedrijf nieuws en praktische tips van en voor ondernemers die direct te linken zijn aan de dagelijkse praktijk. "Een geweldig initiatief!" aldus Loek Hermans, voorzitter MKB-Nederland, bij de start van MijnBedrijf.nl. De online omgeving, waar MKB-ers het laatste ondernemersnieuws kunnen vinden, bereikt inmiddels 337.000 unieke bezoekers per maand (Bron: STIR November 2010).
"De Telegraaf ziet het MKB als belangrijke pijler in de samenleving die fungeert als motor van de economie", aldus Arno Reekers, adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Ondernemers worden door De Telegraaf geholpen door content te bieden die hen dagelijks bezig houdt.
Het MKB-Investeringsonderzoek is uitgevoerd onder ZZP-ers en beslissers in het MKB, uitgevoerd door Intomart GfK in opdracht van Bureau Consumenten Onderzoek.