Amsterdam,
03
april
2007
|
18:04
Europe/Amsterdam

Mutaties directie DistriQ

DistriQ is bezig met het aanpassen van diensten en processen, omdat de markt vraagt naar een meer gedifferentieerde vorm van distributie. Daarnaast speelt kostenoptimalisatie een rol. Deze complexiteit en de kwaliteit van de bezorging die steeds meer onder druk staat, zijn de redenen dat is gekozen voor de benoeming van de heer H. de Wit als algemeen directeur bij DistriQ per 1 april jl. De ondernemingsraad heeft inmiddels positief geadviseerd.

De heer De Wit was directeur van HDC Media B.V. te Alkmaar; uitgever van regionale dagbladen. Samen met de heer T. Klein vormde hij de directie van HDC Media. De vacature daar, ontstaan door het vertrek van de heer De Wit, wordt niet ingevuld.

Tot 1 april jl. werd de directie van DistriQ B.V. gevormd door de heren W.P. Delput en J.J.M. van der Veen.

De heer Van der Veen (54) heeft te kennen gegeven om persoonlijke redenen DistriQ B.V. binnen afzienbare tijd te willen verlaten. Gezien zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij
Telegraaf Media Groep wordt het vertrek betreurd, respectievelijk zijn besluit gerespecteerd.

De heer Delput (41) zal als directeur verantwoordelijk zijn voor de verzelfstandiging van de transportactiviteiten uit DistriQ. De intentie is dat op het moment dat de Transportonderneming daadwerkelijk van start gaat, de heer Delput daarvan algemeen directeur wordt.

DistriQ is een dochteronderneming van Telegraaf Media Groep. Zij is verantwoordelijk voor het transport en de verspreiding van dagbladen, huis-aan-huisbladen, reclamedrukwerk en andere gedrukte media.