Amsterdam,
04
april
2001
|
00:00
Europe/Amsterdam

NEWS.NL stopt

De directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf deelt mede dat het gratis middagblad voor openbaarvervoerreizigers News.nl met onmiddellijke ingang uit de markt wordt genomen. De redenen voor deze beslissing zijn: 

  • het huidige economische klimaat voor dagbladen, met name de advertentieontwikkeling, duiden erop dat het voor geheel 2001 begrote aanloopverlies voor News.nl zal worden overschreden;
  • de ontwikkeling van het concernresultaat in de eerste perioden van 2001 staan geen grote onzekerheden toe.

De beslissing staat geheel los van het wél succesvolle ochtendblad voor openbaarvervoerreizigers Sp!ts. Het vrijgekomen budget, door het stoppen van News.nl, zal deels worden gebruikt om de uitgave van Sp!ts te versterken.