Amsterdam,
16
februari
2009
|
18:22
Europe/Amsterdam

Nieuwe omroepvereniging Wakker Nederland

De kersverse vereniging Wakker Nederland wil met steun van De Telegraaf publieke omroep Wakker Nederland oprichten. Indien het gewenste ledenaantal van 50.000 is behaald, wordt in april 2009 een aanvraag tot erkenning van Wakker Nederland ingediend bij Minister Plasterk.

De omroep Wakker Nederland wil programma’s maken op radio en TV die nauw aansluiten bij de normen en waarden die De Telegraaf ook aanhoudt. Uiteraard speelt de actualiteit daarbij een zeer belangrijke rol. Waar omroepen als TROS en AVRO jaren geleden nog actualiteitenprogramma’s met een eigen mening als TROS Aktua en AVRO’s Televizier maakten, is dat binnen het huidige publieke bestel nauwelijks meer het geval. Dat heeft geleid tot een verarming van de meningsvorming in het publieke omroepbestel, waarbij de voorzitter van de publieke omroep zelfs al spreekt over “3 x De Volkskrant”, daarbij verwijzend naar de Eén Vandaag, Netwerk en Nova. Sjuul Paradijs, hoofdredacteur van De Telegraaf en oprichter van Wakker Nederland: “Wakker Nederland zal weer evenwicht brengen in nieuws en actualiteiten binnen de publieke omroep”.
Wakker Nederland is niet gebonden aan een politieke partij, belangengroepering of levensbeschouwelijke instelling, maar vertegenwoordigt een grote groep mensen dat bestempeld zou kunnen worden als de “ruggengraat van onze samenleving”: hardwerkende mensen, veelal met gezinnen en niet altijd hoge inkomens. Die groep ervaart in toenemende mate dat ze niet wordt gehoord bij de bestaande publieke omroepen.
Indien de erkenning wordt verkregen zal Wakker Nederland gedurende vijf jaar recht hebben op het invullen van minimaal 100 uur televisie en 450 uur radio per jaar. “Maar ook in een paar uur televisie per week, kan de pluriformiteit van de publieke omroep worden bevorderd door het stimuleren van verschillende meningen en opinies. Juist daarin zal Wakker Nederland zich onderscheiden”, zegt Paradijs. “Wij staan daarbij zeker ook open voor samenwerking met andere omroepen als dat een groter palet aan meningen tot gevolg heeft”.
De Telegraaf heeft ervaring in het maken van televisieprogramma’s. Met het bedrijfsonderdeel Telegraaf Productiehuis is in de afgelopen jaren al een flink aantal televisieprogramma’s gemaakt, dat zowel op televisie als op internet is uitgezonden. Verslaggevers Wilma Nanninga en John van den Heuvel zijn bekende gezichten.

Meer informatie: www.telegraaf.nl/wakkernederland