Amsterdam,
09
januari
2003
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwjaarsrede 2003

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met leidinggevenden van het concern en ondernemingsraad heeft de directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf het volgende bekend gemaakt.

Het resultaat over 2002 stond onder druk met name als gevolg van een daling van de advertentieomzet. Bij het dagblad De Telegraaf daalde het advertentievolume met gemiddeld 14% en met circa 10% bij de regionale dagbladen en de tijdschriften. De papierprijsdaling en de halverwege 2002 ingezette reorganisatie bij de Amsterdamse vestigingen konden het omzetverlies nog onvoldoende compenseren.

Het jaar 2002 heeft vooral in het teken gestaan van optimalisering. Bij de Amsterdamse vestigingen zijn ruim 300 werknemers boventallig geworden; meer dan ultimo 2001 werd voorzien. Eind 2002 werd bovendien besloten tot een reorganisatie bij de regionale dagbladuitgeverijen. Dit zal leiden tot een verdere reductie van circa 200 arbeidsplaatsen in de komende jaren.

Verliesgevende activiteiten werden stopgezet, waaronder NieuwsNet 9 en het Dagblad van Almere. Recent is besloten de deelneming in Autobytel te beëindigen. Het jaar 2002 zal daarmee met een positief bedrijfsresultaat worden afgesloten. Hierop komt in mindering de extra dotatie aan de voorzieningen in verband met de bovengenoemde reorganisatiemaatregelen, waardoor het concernresultaat, naar het zich thans laat aanzien, zal uitkomen op een licht verlies overeenkomstig de eerder uitgesproken verwachtingen bij de publicatie van de halfjaarcijfers van 2002. 

Voor het jaar 2003 wordt op dit moment geen resultaatverwachting afgegeven, gezien de nog steeds voortdurende instabiliteit op de advertentiemarkt.