Amsterdam,
26
mei
2008
|
16:18
Europe/Amsterdam

Overkill aan folders

Er is sprake van een overkill aan folders. Althans, dat is de mening van de consument. Uit een onlangs verschenen onderzoek van Bureau Consumenten Onderzoek blijkt dat mensen vinden dat ze teveel folders in de brievenbus krijgen waarop men helemaal niet zitten te wachten.
80%  vindt folders slecht voor het milieu en de helft pleit dan ook voor overheidsmaatregelen om het ongevraagd verspreiden van grote hoeveelheden folders tegen te gaan. Naast de huishoudens die al een anti-drukwerksticker hebben, (18% van alle Nederlanders) wil 10% ook zo’n sticker. Naar aanleiding van de recente constatering in Adformatie van 17 april 2008 over een zeer sterke stijging van het aantal anti-drukwerkstickers (ja-nee en nee-nee) voerde Bureau Consumenten Onderzoek een onderzoek uit onder 489 consumenten. In het onderzoek staat de mening van de consument over folders centraal. In 2006 had volgens NOM 10% van de Nederlanders een anti-dukwerksticker. In 2007 bleek dat gestegen te zijn tot 15%. In 2008 staat de teller al op 18%. Veel consumenten hebben een negatieve houding ten opzichte van folders. Naast de 18% van de respondenten die al een sticker heeft, zou 10% van de niet-stickerhouders zich ook graag wapenen tegen folders door middel van een sticker. Er zijn meerdere redenen die de sterke toename van het aantal stickers verklaren. 63% van de folderontvangers is van mening dat ze teveel folders in de bus krijgt. “Iedere week dat enorme pakket folders wekt irritatie. Consumenten worden het zat. Dat zal de komende jaren leiden tot een sterke toename van het aantal anti-drukwerkstickers”, aldus Martijn Brinkhoff, researchmanager bij De Telegraaf. Folderaars doen er goed aan om te bekijken of de folder wel het juiste medium is. Naast de negatieve houding ten opzichte van folders bereiken veel folders de consument helemaal niet. Veel folders worden bijvoorbeeld helemaal niet gelezen (50%). Dit verschilt echter sterk per branche. Van de volgende branches worden folders het meest ongezien weggegooid: keukenzaken 84%, telefoniebedrijven 77% en meubelzaken 70%. BCO voerde het onderzoek online uit in opdracht van De Telegraaf onder 489 Nederlanders, representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. De veldwerkperiode was van 14 tot 23 mei 2008.