Amsterdam,
26
april
2012
|
16:06
Europe/Amsterdam

Persbericht n.a.v. aandeelhouders- vergadering

Tijdens de vergadering heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen Michiel Boersma namens de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen afscheid genomen van de heer A.J. van Puijenbroek, die na een lange periode van lidmaatschap en voorzitterschap van de Raad van Commissarissen vandaag is teruggetreden als lid en vice voorzitter van de Raad. Michiel Boersma dankte de heer Van Puijenbroek hartelijk voor zijn grote inzet voor en betrokkenheid bij zowel de vennootschap als de belanghebbenden van de onderneming.

Verslagjaar 2011
Zoals eerder is bekend gemaakt, is het genormaliseerde EBITDA-resultaat in 2011 uitgekomen op € 62,5 miljoen. Het nettoresultaat werd verder in belangrijke mate beïnvloed door impairments en een reorganisatielast. Per saldo resulteerde dit in een verlies van € 32,5 miljoen over 2011.

Aandeelhoudersbesluiten

  • Tijdens de vergadering is de jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
  • Het dividendvoorstel van € 0,47 per certificaat van aandelen is door de aandeelhouders goedgekeurd. De datum van uitbetaling is 4 mei 2012.
  • De heer A.R. van Puijenbroek is voor vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
  • Deloitte Accountants B.V. is benoemd tot accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2012.

Vooruitzichten
2012 is vooral een transitiejaar en zoals eerder aangegeven zal het genormaliseerde EBITDA-resultaat in 2012 naar verwachting circa 20% lager uitkomen dan het vergelijkbare resultaat van € 62,5 miljoen in 2011. Omdat de effecten van genomen maatregelen pas in de loop van het jaar zichtbaar zullen worden in de resultaten moet over de eerste kwartalen rekening worden gehouden met een grotere procentuele daling dan over het volledige jaar.

TMG kondigde aan schadeclaims voor te bereiden in het kader van gemiste inkomsten als gevolg van de uitval van enkele FM-zendmasten en jarenlang gemiste inkomsten als gevolg van een -op basis van geschriftenbescherming- feitelijke onmogelijkheid om lezers een tv-gids te bieden. In een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie werd echter bepaald dat de Nederlandse geschriftenbescherming in strijd is met de Europese Databankenrichtlijn.

Audio-webcast
Voor een volledig verslag van de aandeelhoudersvergadering verwijzen we u naar een audio-webcast van de bijeenkomst. Deze webcast is via deze link te bekijken en te beluisteren.