Amsterdam,
25
november
1999
|
00:00
Europe/Amsterdam

Plan van aanpak Limburgs Dagblad gereed

Directie en commissarissen van Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. hebben heden de OR en de vakorganisaties een plan van aanpak doen toekomen om de exploitatie van het Limburgs Dagblad break even te maken.

Het plan behelst een voorstel tot verbetering van omzet, besparing op kosten en het verlies van 50 volledige arbeidsplaatsen. Deze reductie van werknemers zal zoveel mogelijk plaatsvinden door middel van vervroegd uittreden, vrijwillig vertrek en outplacement. Gedwongen ontslagen zullen zoveel mogelijk worden vermeden, maar zijn niet uitgesloten. Voor de uitvoering is een sociaal plan opgesteld en een voorziening ten laste van het resultaat van 1999 getroffen.

Het plan van aanpak staat los van de voorgenomen overname van Dagblad De Limburger. Deze overname biedt uitzicht op een daadwerkelijk rendabele toekomst van het Limburgs Dagblad op lange termijn.