Amsterdam,
22
november
2006
|
12:34
Europe/Amsterdam

Procedure ex-werknemers Biegelaar en vrijwaring TMG

Op 15 november jl. heeft de rechtbank te Amsterdam tussenvonnis gewezen in een procedure die is aangespannen door ex-werknemers van Biegelaar Groep B.V. (een voormalige dochteronderneming van Telegraaf Media Groep N.V.).

Uit dit tussenvonnis blijkt dat Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) de ex-werknemers een nabetaling moet doen op grond van een toezegging gedaan bij de verkoop van Biegelaar Groep. Over de hoogte van de nabetaling kan nog geen mededeling worden gedaan omdat deze nog moet worden berekend.

TMG is het niet eens met het tussenvonnis en zal zodra zich de mogelijkheid aandient in hoger beroep gaan. Indien en voor zover de ex-werknemers in hoger beroep in het gelijk worden gesteld kan TMG zich beroepen op een door de toenmalige kopers van Biegelaar Groep gegeven vrijwaring.