Amsterdam,
06
februari
2012
|
00:00
Europe/Amsterdam

Regionale dagbladen TMG blijven gewoon bestaan

Eind 2011 heeft TMG de plannen leidend tot een aanscherping van de ondernemingsstrategie gepresenteerd. Een beknopte weergave van deze strategie is: online groei, versterken van de printpositie, samenwerken en kosten reduceren.

De fase waarin het strategieproces nu verkeert, betreft het concreet maken ervan. Door recente publicaties over fragmenten van dit proces is er mogelijk onduidelijkheid ontstaan. Om eventuele bezorgdheid onder lezers, politieke partijen en medewerkers te voorkomen benadrukken HDC Media en TMG dat er geen plan voorligt om titels van HDC Media op te heffen. Ook is er geen plan om De Telegraaf te regionaliseren in het verspreidingsgebied van HDC Media. Onderdeel van het strategieproces is wel, een onderzoek naar de mogelijkheden van intensievere interne samenwerking.

Publicaties waarin wordt vooruitgelopen op de uiteindelijke keuzes in het strategieproces zijn derhalve onjuist.