Amsterdam,
16
december
2008
|
09:21
Europe/Amsterdam

Reorganisatie DistriQ Transport

DistriQ Transport, onderdeel van TMG Distributie van Telegraaf Media Groep (TMG) heeft het voornemen om uiterlijk per april 2009 drie van de vijf bestaande distributiecentra te sluiten. Deze sluitingen zijn het directe gevolg van het beëindigen van transportorders van derde partijen én van een door te voeren reorganisatie. Een en ander past in het streven naar een efficiëntere inrichting van het distributiebedrijf, die is gericht op kwalitatief hoogwaardige dagbladbezorging tegen een lage prijs.

Bij DistriQ Transport worden de Limburgse vestigingen in Heerlen en Horst gesloten. De transportactiviteiten die resteren, na beeindiging van transportcontracten met derde partijen, zullen worden uitbesteed. De activiteiten van de vestiging in Alkmaar zullen worden overgebracht naar de hoofdvestiging in Amsterdam, daarbij zullen ook werkzaamheden worden gestopt of uitbesteed en zal een reorganisatie worden doorgevoerd.

Als gevolg hiervan zal het huidige aantal arbeidsplaatsen (183 voltijdbanen) bij DistriQ Transport met 100 voltijdbanen afnemen. Gedwongen ontslagen kunnen daarbij niet worden voorkomen. Hierbij zal het dan geldende Sociaal Plan van TMG van toepassing zijn.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd. Het voorgenomen besluit is onder voorbehoud van het advies van de Ondernemingsraad en de goedkeuring door de Raad van Commissarissen van TMG.

Bovenstaande stappen van DistriQ Transport dragen bij aan de noodzakelijke verbetering van de operationele marge van TMG. Deze verbetering vindt plaats op basis van de volgende beleidslijnen: portfolio aanpassen, synergie behalen, bedrijfsprocessen optimaliseren, niet voldoende renderende activiteiten afstoten, niet-kernactiviteiten uitbesteden. Een belangrijke doelstelling van TMG is een verlaging van de jaarlijkse kosten met € 40 tot € 50 miljoen.