Amsterdam,
15
mei
2009
|
12:43
Europe/Amsterdam

Resultaat eerste kwartaal 2009

  • Opbrengsten dalen met 9,6% naar € 146,9 miljoen.
  • Advertentie-inkomsten belangrijk lager door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden.
  • Oplageomzet gestegen met € 0,8 miljoen.
  • Operationele kostenbesparingen van € 7 miljoen voornamelijk door verlaging van personeelskosten; huidig programma voor fte-reductie ligt op schema.
  • EBITA–marge 3,2% (eerste kwartaal 2008: 6,9%).
  • Liquiditeiten verbeteren met € 9,2 miljoen.

TMG (Telegraaf Media Groep N.V.) brengt dit kwartaal voor het eerst een tussentijdse verklaring uit en laat ter voorkoming van misverstanden weten dat de bedrijfsactiviteiten onderhevig zijn aan seizoensinvloeden. In het eerste en derde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten normaliter lager dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van De Telegraaf en van uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is normaliter het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten.

Prioriteiten 2009

In het eerste kwartaal van 2009 zijn er nog geen tekenen van herstel van de Nederlandse advertentiemarkt. TMG’s advertentieopbrengsten zijn dan ook gedaald bij een beperkt toenemende oplageomzet. Niet anders dan in de afgelopen periode is daarom verlaging van de vaste kosten en het bereiken van maximale synergie door samenwerking belangrijk voor TMG om zich waar mogelijk aan te passen aan de huidige economische omstandigheden. Los daarvan wordt ook gewerkt aan (de afronding van) het afstoten van niet of niet voldoende renderende activiteiten en aan de uitbesteding van niet-kernactiviteiten. Daarnaast heeft het behoud en verbetering van de marktposities van het huidige portfolio een hoge prioriteit; inclusief eventuele groeimogelijkheden door middel van acquisities (vooral op digitaal vlak).

Financieel
De geconsolideerde winst- en verliesrekening (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette activiteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is separaat gepresenteerd voor zowel het eerste kwartaal 2009 als dat van 2008. Het betreft hier de activiteiten van de Zweedse organisatie die in 2008 zijn vervreemd, de printactiviteiten van Carp (beëindigd in december 2008), de activiteiten in Oekraïne (beëindigd in maart 2009) en de zogenoemde voor verkoop bestemde activiteiten waaronder een aantal Nederlandse tijdschriftentitels en de activiteiten van Media Librium op het gebied van narrowcasting.

Genormaliseerd voor bijzondere kosten en opbrengsten daalde het EBITA-resultaat van € 11,3 miljoen naar € 4,7 miljoen, voornamelijk door een daling van de advertentieomzet. De EBITA-marge kwam daarmee in het eerste kwartaal 2009 uit op 3,2% (eerste kwartaal 2008 6,9%) van de omzet.

De netto-omzet daalde in het eerste kwartaal 2009 met 9,6% naar € 146,9 miljoen als gevolg van een belangrijk lagere advertentieomzet en het beëindigen van een externe distributieorder per 1 januari 2009. De inkomsten uit oplage zijn gestegen met € 0,8 miljoen.

Een belangrijke stijging is gerealiseerd bij de internetopbrengsten mede als gevolg van nieuwe gameactiviteiten bij Keesing Media Group en overige acquisities. De internetopbrengsten stegen naar € 9,3 miljoen (eerste kwartaal 2008: € 8,0 miljoen).

De kosten van grond- en hulpstoffen zijn met € 1,3 miljoen gedaald als gevolg van afgenomen papierverbruik.

In totaal daalden de personeelskosten met € 5,4 miljoen, waarin begrepen de vermindering van de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel met € 2,6 miljoen. De projecten geïnitieerd met betrekking tot de in 2008 aangekondigde personeelsreductie van bijna 500 fte, liggen op schema.
Cumulatief bedraagt de reductie nu circa 300 fte.

De financiële baten en lasten daalden met € 5,5 miljoen naar € 0,4 miljoen negatief. De opbrengsten uit hoofde van de verkoop van het belang in SBS Broadcasting S.à.r.l. waren in het eerste kwartaal van 2008 belegd op een termijndepositorekening, dat leverde toen circa € 5 miljoen aan rentebaten op.
Op 25 september 2008 is voor circa € 377 miljoen geïnvesteerd in ProSiebenSat.1 Media AG.

In resultaat geassocieerde deelnemingen is begrepen het 6% aandeel van TMG in het resultaat over het eerste kwartaal 2009 van ProSiebenSat.1 Media AG zijnde negatief € 0,1 miljoen.

Het resultaat uit beëindigde activiteiten verbeterde in het eerste kwartaal 2009 met € 2,9 miljoen naar € 0,8 miljoen door de in 2008 verkochte en stopgezette Zweedse en Oekraïense activiteiten en de printactiviteiten van Carp alsmede door het resultaat op de verkoop van deelnemingen. De titel JAN is in februari 2009 verkocht. De verkoop van de overige titels van Telegraaf Tijdschriften Groep (met uitzondering van VROUW, Privé en Autovisie) is in het tweede kwartaal 2009 geëffectueerd.

 

Liquiditeiten
Door een positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van ruim € 8 miljoen (belastingrestitutie en strakkere sturing op werkkapitaal) en de opbrengst uit de verkoop van een tijdschrift, verbeterde de liquiditeitspositie in het eerste kwartaal 2009 met € 9,2 miljoen.

In het tweede kwartaal van 2009 zal de liquiditeitspositie positief worden beïnvloed door de verkoop van het personenwagenpark aan Terberg Leasing B.V. en de genoemde verkoop van tijdschriften en deelnemingen.

In het tweede kwartaal 2009 zal tevens het dividend van € 0,35 per aandeel worden uitbetaald, dit betekent een uitgaande kasstroom van ruim € 16,7 miljoen.

 

Vooruitzichten
Dalende opbrengsten in 2009 zullen gepaard gaan met dalende kosten onder meer door lagere kosten van grondstoffen en de effecten van de ingezette personeelsreductie. Ondanks alle genomen maatregelen zal het bedrijfsresultaat van TMG over heel 2009 naar verwachting onder druk staan.