Amsterdam,
12
mei
2010
|
10:24
Europe/Amsterdam

Resultaat eerste kwartaal 2010

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2009:

  • Genormaliseerd EBITA-resultaat stijgt met € 6,1 miljoen naar € 10,7 miljoen.
  • Opbrengsten dalen met € 5,6 miljoen (3,8%) naar € 140,5 miljoen.
  • Operationele kosten € 12 miljoen (7,9%) lager.
  • Genormaliseerde EBITA-marge stijgt naar 7,6% (eerste kwartaal 2009: 3,1%).
  • Liquiditeiten verbeteren met € 8,2 miljoen.


TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het eerste kwartaal 2010. De bedrijfsactiviteiten van TMG zijn onderhevig aan seizoensinvloeden. In het eerste en derde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten normaliter lager dan gedurende de rest van het jaar. De losse verkoop van zowel De Telegraaf als de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger. Het vierde kwartaal is normaliter het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten.

Financieel

Het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten is separaat gepresenteerd voor het eerste kwartaal 2009. Het betreft een gedeelte van de Nederlandse tijdschriftenactiviteiten, Media Librium, de activiteiten in Oekraïne (beëindigd in maart 2009) en Keesing Reference Systems. De in 2010 beëindigde activiteiten hebben geen significante invloed.

Het genormaliseerde EBITA-resultaat steeg van € 4,6 miljoen naar € 10,7 miljoen voornamelijk als gevolg van het in 2008 ingezette kostenreductieprogramma en het stoppen van de zondageditie van De Telegraaf. Het effect van de eerder genomen maatregelen is in het eerste kwartaal 2010 volledig waarneembaar, dit effect zal in de vergelijking met 2009 in de volgende kwartalen geringer worden. De EBITA-marge bedroeg in het eerste kwartaal 2010 7,6% (eerste kwartaal 2009 3,1%).

 

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/1 - 31/3/2010

1/1 - 31/03/2009

 

 

 

 

Advertenties

 

61,0

65,0

Oplage

 

67,3

67,1

Drukwerk voor derden

 

0,8

0,9

Distributie

 

4,0

4,4

Overige opbrengsten

 

7,4

8,7

Totaal

 

140,5

146,1


De opbrengsten daalden met 3,8% naar € 140,5 miljoen vooral als gevolg van een licht lagere advertentieomzet. De oplage-inkomsten stegen met € 0,3 miljoen.
De opbrengsten uit digitale activiteiten daalden ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 met € 0,5 miljoen naar € 9,7 miljoen als gevolg van een daling van opbrengsten uit TV-producties. De internetinkomsten (inclusief games) bleven nagenoeg gelijk.

Als gevolg van het fte-reductieprogramma daalden de personeelskosten met € 7,2 miljoen. Het programma zal naar verwachting in 2010 worden afgerond. De personeelsbezetting bij de voortgezette activiteiten is ten opzichte van 31 maart 2009 gedaald met ruim 300 fte. De gemiddelde opbrengsten per werknemer stegen met 9,7% naar € 50.000 in het eerste kwartaal 2010. De kosten van tijdelijk personeel daalden met € 1,3 miljoen in vergelijking met het eerste kwartaal 2009.

De overige bedrijfskosten zijn met € 3,1 miljoen gedaald vanwege lagere distributiekosten als gevolg van het stoppen met de zondageditie van De Telegraaf en een verdere efficiency in het distributienetwerk.

In het resultaat geassocieerde deelnemingen is begrepen het 6%-belang van TMG in het resultaat over het eerste kwartaal 2010 van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) zijnde € 1,3 miljoen positief (eerste kwartaal 2009 € 0,1 miljoen negatief). De opbrengsten van ProSiebenSat.1 stegen in het eerste kwartaal 2010 met 5% naar € 658,4 miljoen. Het netto-resultaat steeg naar € 21,2 miljoen.
Daarnaast bedroeg het resultaat op de verkoop van Keesing Reference Systems per januari 2010 € 1,7 miljoen.

Het resultaat uit beëindigde activiteiten bedroeg in het eerste kwartaal 2009 € 0,7 miljoen negatief. Het magazine JAN is in februari 2009 verkocht. De overige beëindigde activiteiten zijn in het tweede en derde kwartaal 2009 verkocht of stopgezet.


Liquiditeiten
De liquiditeiten zijn in het eerste kwartaal 2010 gestegen met € 8,2 miljoen naar € 64,7 miljoen. Een positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 7 miljoen en een opbrengst uit de verkoop van Keesing Reference Systems zorgen voor een verdere verbetering van de liquiditeitspositie.
In het tweede kwartaal 2010 zal het dividend van € 0,35 per aandeel worden uitbetaald, dit betekent een uitgaande kasstroom van € 16,7 miljoen.


Vooruitzichten
De stijging van het resultaat over het eerste kwartaal kan voor de rest van het jaar niet zonder meer worden doorgetrokken aangezien een aantal belangrijke maatregelen al in de loop van 2009 is geëffectueerd. In de komende kwartalen zal daarom in vergelijking met vorig jaar sprake zijn van een afnemend effect van de eerder geïnitieerde kostenverlagingen op de resultaten.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de advertentieopbrengsten is over de afgelopen vier kwartalen (tweede kwartaal 2009 tot en met eerste kwartaal 2010) sprake van een afnemende daling. Het beeld is in vergelijking met dezelfde periode in het jaar ervoor, respectievelijk als volgt: -20%, -16%, -12% en -6%.

Voor geheel 2010 wordt vooral dankzij de effecten van de eerder genomen maatregelen een verbetering van de genormaliseerde EBITA-marge verwacht naar ruim 9% (2009: 8,1%).

Uitgangspunt daarbij is dat de daling van de advertentieopbrengsten de rest van het jaar beperkt blijft tot min 6% (conform de daling in het eerste kwartaal van 2010).