Amsterdam,
13
mei
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Resultaat eerste kwartaal 2011

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2010: Genormaliseerd EBITA-resultaat daalt van € 10,7 miljoen naar € 9,4 miljoen. Genormaliseerde EBITA-marge bedraagt 6,9% (eerste kwartaal 2010: 7,6%). Opbrengsten dalen met € 3,6 miljoen (2,6%) naar € 136,9 miljoen. Internetopbrengsten stijgen met € 6,0 miljoen (58%) naar € 16,4 miljoen. Bedrijfslasten bedragen € 138,0 miljoen en zijn € 1,0 miljoen lager. Liquiditeiten bedragen per 31 maart 2011 ruim € 34,5 miljoen.


TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het eerste kwartaal 2011. De bedrijfsactiviteiten van TMG zijn onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal belangrijk hoger.


Financieel

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van totale bedrijfsactiviteiten. De activiteiten van social media platform Hyves zijn in november 2010 geacquireerd en sindsdien meegeconsolideerd. In het resultaat over het eerste kwartaal 2010 zijn de activiteiten van Hyves derhalve niet opgenomen.

Het genormaliseerde EBITA-resultaat daalde in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar met € 1,3 miljoen naar € 9,4 miljoen, voornamelijk vanwege lagere advertentie-inkomsten. Hyves rendeerde in het eerste kwartaal in overeenstemming met de verwachtingen. Hyves heeft meer dan 5 miljoen actieve gebruikers per maand die 8% van de totale Nederlandse internettijd op Hyves doorbrengen. TMG is - met bijna 9 miljoen unieke bezoekers per maand aan een of meerdere TMG-sites - een van de leidende partijen op internet in Nederland.

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/1 - 31/3/2011

1/1 - 31/03/2010

 

 

 

 

Advertenties

 

57,0

61,0

Oplage

 

65,8

67,3

Drukwerk voor derden

 

0,8

0,8

Distributie

 

2,6

4,0

Overige opbrengsten

 

10,7

7,4

Totaal

 

136,9

140,5

Bij de advertentie-inkomsten was er per saldo sprake van een daling met € 4,0 miljoen (6,6%), vooral de advertentie-inkomsten van nationale merken en diensten stonden onder druk bij zowel de printtitels als bij de radio activiteiten.

De internetactiviteiten groeiden met € 6,0 miljoen (58%) naar € 16,4 miljoen, voornamelijk door de acquisitie van Hyves en groei van de inkomsten van telegraaf.nl en van E-commerce.

De oplage-inkomsten daalden gering met € 1,5 miljoen, deels nog als gevolg van de beëindiging van de zondagkrant van De Telegraaf. Daarnaast was sprake van een lagere losse verkoop van puzzelbladen in Frankrijk en Nederland.

De kosten van grond- en hulpstoffen daalden met € 3,0 miljoen, voornamelijk vanwege lager papierverbruik en een lagere papierprijs. In de komende kwartalen moet rekening worden gehouden met een hogere papierprijs.

De personeelskosten zijn in het eerste kwartaal gestegen met € 1,2 miljoen (2,2%) naar € 53,0 miljoen door een stijging van het aantal voltijdbanen. Het aantal personeelsleden inclusief Hyves steeg per saldo met 27 medewerkers naar 2.822. Daarnaast had TMG te maken met hogere pensioenlasten.

De overige bedrijfskosten stegen met circa € 0,9 miljoen voornamelijk door hogere automatisering- en verkoopkosten. Op de distributiekosten werd in het eerste kwartaal 2011 € 1,5 miljoen bespaard als gevolg van de beëindiging van de transportactiviteiten en de samenwerking in dagbladdistributie met Wegener en NDC.

De financiële baten en lasten daalden van € 3,5 miljoen in het eerste kwartaal 2010 (inclusief het resultaat op de verkoop van Keesing Reference Systems van € 1,7 miljoen) tot € 2,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2011.

De resultaten van de deelneming in ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) verbeterden fors. Het TMG-aandeel in het resultaat over het eerste kwartaal 2011 bedroeg € 2,3 miljoen en steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 met € 1,0 miljoen. De boekwaarde van de deelneming bedroeg per 31 maart 2011: € 201,6 miljoen ofwel € 15,36 per (gewoon) aandeel ProSiebenSat.1.

Liquiditeiten
De liquiditeitspositie daalde in het eerste kwartaal 2011 met € 5,0 miljoen naar € 34,5 miljoen. In het eerste kwartaal 2011 is een eerste betaling van € 5,0 miljoen gedaan betreffende de investering in flexibilisering van de kleurendrukmogelijkheden in de drukkerij in Amsterdam. Tevens heeft voor circa € 7 miljoen aan afvloeiingsuitkeringen plaatsgevonden. De uitkeringen zijn voornamelijk opgevangen door de operationele kasstroom.

In het tweede kwartaal 2011 zal het dividend van € 0,45 per aandeel worden uitbetaald, met een uitgaande kasstroom van € 21,5 miljoen.

Vooruitzichten
Indien de druk op de advertentieomzet in het eerste kwartaal van 2011 zich zal voortzetten in de rest van het jaar moet ten opzichte van 2010 rekening gehouden worden met een lichte daling van de genormaliseerde EBITA-marge in 2011.

Recent heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de FM-vergunningen van zeven landelijke commerciële radio-omroepen, waaronder Sky Radio en Radio Veronica verlengd met zes jaar vanaf september 2011. De door de zenders aan de overheid te betalen licentievergoedingen zijn vanaf dezelfde datum naar beneden aangepast.


Bijlagen :

  • Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten eerste kwartaal 2011
  • Genormaliseerd EBITA-resultaat eerste kwartaal 2011