Amsterdam,
10
mei
2013
|
07:24
Europe/Amsterdam

Resultaat eerste kwartaal 2013

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2012:

  • Stijgt het genormaliseerd EBITDA-resultaat van € 7,5 miljoen naar € 8,9 miljoen (+18,9%).
  • Stijgt de genormaliseerde EBITDA-marge van 5,4% naar 6,6%.
  • Dalen de opbrengsten van € 137,7 miljoen naar € 134,2 miljoen (-2,5%).
  • Dalen de bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en amortisatie van € 130,4 miljoen naar € 125,4 miljoen (-3,8%). Het kostenbesparingsprogramma ligt hiermee voor op schema.
  • Stijgt het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG met 10,2% naar € 3,4 miljoen.

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het eerste kwartaal 2013. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal sterk hoger.De kasstroom is het sterkst in het vierde kwartaal wanneer naast kwartaal- ook (half-) jaarabonnementsgelden worden ontvangen en de advertentie-inkomsten relatief hoog zijn. De resultaten van Metro Nederland worden sinds september 2012 mee geconsolideerd en die van Zoomin.TV sinds november 2012.

Financieel

Op­breng­sten
Be­dra­gen x € 1mln

Pe­ri­o­de
1/1 - 31/3/2013

Pe­ri­o­de
1/1 - 31/03/2012

Op­la­ge

68,8

70,6

Ad­ver­ten­ties

49,5

52,4

Druk­werk voor der­den

0,7

0,8

Dis­tri­bu­tie

3,3

2,6

Ove­ri­ge op­breng­sten

11,9

11,3

To­taal

134,2

137,7

Vooral de advertentie- en oplage-inkomsten van de diverse dagbladen zijn enigszins negatief beïnvloed doordat het eerste kwartaal in 2013 twee verschijningsdagen minder kent dan in 2012.

Resultaat en marge
Be­dra­gen x € 1ml­n

Pe­ri­o­de
1/1 - 31/3/2013

Pe­ri­o­de
1/1 - 31/03/2012

Genormaliseerd EBITDA

8,9

7,5

Genormaliseerde EBITDA-marge

6,6%

5,4%

Nettoresultaat

2,8

1,5

Voornamelijk dankzij bijna € 5 miljoen lagere bedrijfslasten zijn zowel het genormaliseerde EBITDA-resultaat als het nettoresultaat toegenomen.

Business highlights

Bij Print Media daalden de opbrengsten met 5%. De advertentie-inkomsten stonden in het eerste kwartaal verder onder druk en vertoonden een grillig verloop. De aankondiging in januari van de abdicatie van koningin Beatrix en het feit dat Pasen dit jaar in maart viel, hadden een positieve invloed op de advertentie-inkomsten. Het kostenbesparingsprogramma 2012-2016 ligt voor op schema. Kostenverlagingen zijn gerealiseerd in dagbladdistributie en de personeelskosten lagen 3,5% onder de vergelijkbare periode van vorig jaar.

Het eerste kwartaal heeft voor HDC Media in het teken gestaan van de voorbereidingen op de overgang van de dagbladen naar tabloidformaat. De lancering op 13 april jl. is succesvol verlopen.

De samenwerking in de dagbladdistributie van TMG met De Persgroep loopt voorspoedig en zal in de loop van 2013 volledig zijn geëffectueerd. Door de samenwerking stegen de opbrengsten uit distributie voor derden naar € 3,3 miljoen.

Bij Online Media (inclusief videoproducties) groeide de omzet met bijna 5% ondanks een omzetdaling bij Hyves; exclusief Hyves steeg de omzet met 17%. Om maximaal gebruik te kunnen maken van de online expertise van Hyves is samenvoeging van een aantal online-initiatieven van TMG op de locatie van Hyves gerealiseerd. Belangrijk uitgangspunt van Online Media is het versnellen van groei bij online-activiteiten door focus op productontwikkeling voor portals, classifieds en e-commerce. De eerste resultaten zijn zichtbaar bij onder meer de nieuwssites en Groupdeal. Daarnaast groeide de omzet als gevolg van de acquisitie van Zoom.in TV per november 2012.

Sky Radio Group heeft -als gevolg van de gestegen luistercijfers- in het eerste kwartaal een stijging van de opbrengsten gerealiseerd van bijna 12%. Zowel de spot als non-spot omzet is gestegen. Recent is het format van Classic FM aangepast op basis van een samenwerking tussen Classic FM en De Telegraaf-redactie. Op werkdagen worden de luisteraars tussen 7.00 en 9.00 uur bediend met klassieke muziek én met actualiteiten rechtstreeks vanaf de vloer van de redactie van De Telegraaf.

Bij Keesing Media Group worden de beoogde synergie-effecten van de bestaande puzzelactiviteiten in Frankrijk met die van het gekochte Megastar volgens planning geëffectueerd. Het lage consumentenvertrouwen in Nederland en Frankrijk had in het eerste kwartaal 2013 een gering negatief effect op de oplage-inkomsten van dit bedrijfsonderdeel.

De financiële baten en lasten bleven ten opzichte het eerste kwartaal in 2012 stabiel op  € 2,3 miljoen. TMG verantwoordt 6% van het nettoresultaat van ProSiebenSat.1 Media AG als resultaat deelnemingen. Over het eerste kwartaal 2013 bedroeg het resultaat uit deze deelneming € 3,4 miljoen en was daarmee € 0,3 miljoen hoger dan in de zelfde periode vorig jaar. De beurskoers van de preferente aandelen van ProSiebenSat.1 Media AG was per 31 maart 2013 € 27,85 per aandeel. De boekwaarde van het TMG-belang bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal € 234,1 miljoen, oftewel € 17,83 per aandeel.

De rentelasten namen in het eerste kwartaal 2013 toe met € 0,3 miljoen als gevolg van de grotere benutte ruimte in de bankfaciliteit.

De nettobankschuld, exclusief de verschuldigde FM-licentielasten van Sky Radio Group, steeg ten opzichte van 31 december 2012 met € 10,1 miljoen naar € 81,1 miljoen, vooral als gevolg van investeringen in de drukkerij en ICT. De headroom bedroeg € 15,1 miljoen.

 

Voor een proforma opstelling van de resultaten over 2012 conform de huidige organisatie-indeling verwijzen we u naar de presentatie van de aandeelhoudersvergadering (pagina 31) van 25 april jl.