Amsterdam,
11
mei
2012
|
16:42
Europe/Amsterdam

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011: stijgen de opbrengsten fractioneel naar € 137,7 miljoen (eerste kwartaal 2011:€ 136,9 miljoen). De Internetopbrengsten zijn € 16,9 miljoen (eerste kwartaal 2011: € 16,4 miljoen) en bedragen 12% van de opbrengsten. Het genormaliseerd EBITDA-resultaat daalt van € 12,5 miljoen naar € 7,5 miljoen. De genormaliseerde EBITDA-marge bedraagt 5,4% (eerste kwartaal 2011: 9,1%). Het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG stijgt € 0,8 miljoen en bedraagt € 3,1 miljoen.


TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het eerste kwartaal 2012. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal sterk hoger.
Resultaten eerste kwartaal 2012

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van totale bedrijfsactiviteiten. De activiteiten van het Franse Megastar Groupe (geacquireerd in december 2011) en GroupDeal (vergroting van het belang van 40% naar 60% in januari 2012), zijn vanaf januari 2012 voor de eerste maal meegeconsolideerd.

Met de acquisitie van Megastar Groupe is Keesing Media Group marktleider geworden in Frankrijk op het gebied van puzzelbladen.

De oplage-inkomsten zijn gestegen met 7,4%, mede als gevolg van de acquisitie van de Megastar Groupe. De advertentie-inkomsten daalden met 8,1%. Bij de kranten was de daling 10,8%, terwijl de advertentie-inkomsten van de radioactiviteiten stegen met 4,6%. Ook de online-inkomsten namen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 toe.

Onder invloed van hogere papierprijzen, verdere uitrol van Dichtbij.nl en het meeconsolideren van Megastar Groupe was ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 sprake van fractioneel hogere bedrijfslasten.

Het genormaliseerde EBITDA-resultaat daalde met € 5,0 miljoen naar € 7,5 miljoen in het eerste kwartaal, voornamelijk vanwege lagere advertentie-inkomsten bij de krantenactiviteiten. De recent verworven activiteiten van Megastar Groupe en Groupdeal rendeerden in het eerste kwartaal 2012 overeenkomstig de verwachtingen.

Het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) bedroeg € 3,1 miljoen, ruim € 0,8 miljoen hoger dan over het eerste kwartaal 2011. Vorig jaar bevatte het resultaat van ProSiebenSat.1 nog de resultaten van SBS Nederland en België.

Operationele gang van zaken

Ontwikkeling bij de bedrijfssegmenten in het eerste kwartaal:

Telegraaf Media Nederland
Bij de printactiviteiten – nog altijd een fors deel van de totale omzet – is de advertentieomzet met 10,8% gedaald. De huis-aan-huisbladen werden het hardst getroffen met een daling van 16,5%, regionale dagbladen kenden een daling van 13,7% en bij de landelijke titels daalde de advertentieomzet met 6,7%.

In maart heeft De Telegraaf de weekendbijlage vernieuwd: een aangepaste redactionele formule en uitbreiding van het kleurgebruik.

Bij de tijdschriften bleven de advertentie-inkomsten nagenoeg gelijk. In maart verscheen het eerste nummer van de VROUW Glossy, die dit jaar vier keer zal verschijnen. De redactie laat zich voor deze speciale nummers inspireren door de seizoenen. In het eerste kwartaal werd het vijfjarig bestaan van VROUW gevierd met een concert voor 5.500 lezeressen in de Heineken Music Hall.

In maart zijn de activiteiten van Lokale Media Partners gestaakt en is de landelijke advertentieverkoop van de huis-aan-huisbladen weer in eigen hand genomen. Daarnaast zijn de regionale dagbladen van HDC Media een samenwerking aangegaan met Wegener met betrekking tot de nationale advertentieverkoop. Nationale Regiopers, het gezamenlijke advertentieverkoopkantoor van de Nederlandse regionale dagbladen, is per 1 maart 2012 gestopt met haar activiteiten.

De integratie Holland Combinatie (huis-aan-huisbladen) met HDC Media is in gang gezet.

Telegraaf.nl heeft qua bezoekersaantallen een goed eerste kwartaal achter de rug. Gemiddeld scoorde de site het recordaantal van 4 miljoen unieke bezoekers per maand. Het netwerk van TMG had in maart 2012 in totaal meer dan 8 miljoen unieke bezoekers, dat wil zeggen dat bijna 60% van alle Nederlandse internetters werd bereikt.

Sky Radio Group
Sky Radio Group is ook in recente luistercijfers de duidelijke nummer één bij onder meer de doelgroep vrouwen van 20 tot 49 jaar. In het laatste halfjaar is het marktaandeel onder vrouwen van 20 tot 34 jaar met ruim 17% gestegen.

In het eerste kwartaal is Radio Veronica in samenwerking met Voetbal International gestart met VI-radio. Dagelijks worden updates gegeven van nationale en internationale ontwikkelingen op voetbalgebied.

Ook heeft in het eerste kwartaal een eerste zitting plaatsgevonden over de rechtszaak terzake de hoogte van de betalingen aan de overheid van de per september 2011 verlengde licentieovereenkomst. Op korte termijn wordt hier nog geen uitsluitsel over verwacht.

Keesing Media Group
De integratie van Megastar Groupe met de eigen activiteiten van Keesing Media Group in Frankrijk en de realisatie van de beoogde synergie-effecten zijn belangrijke punten van aandacht geweest in het eerste kwartaal.

In Nederland is de gratis Denksport puzzelapp inmiddels meer dan 100.000 keer gedownload. De app staat de afgelopen maanden hoog in de ranglijst van de appstore en wordt daar ook hoog gewaardeerd.

Online
Sinds de opkomst van grote Amerikaanse sociale netwerken in Nederland moet Hyves de positie in de markt delen met andere partijen en zijn de bezoekeraantallen van Hyves gedaald. Door content toe te voegen en een duidelijk lokale signatuur te hebben onderscheid Hyves zich van de Amerikaanse partijen. Hyves is met 3,7 miljoen actieve gebruikers dan ook nog altijd een van de Nederlandse top websites in bereik. Door samenwerking met andere TMG-merken, zoals onder meer De Telegraaf, Telesport, Privé, Radio Veronica en Dumpert wordt synergie gerealiseerd en de propositie versterkt.

Ondanks de druk op de opbrengsten van Hyves is in het eerste kwartaal groei gerealiseerd bij de online activiteiten.

TMG heeft het belang in GroupDeal BV vergroot van 40% naar 60%. Vanaf januari 2012 worden deze activiteiten derhalve geconsolideerd in de TMG resultaten. Het Nederlandse GroupDeal (www.groupdeal.nl) bundelt, via dagelijkse landelijke aanbiedingen en specifieke aanbiedingen in de grotere Nederlandse steden, de kracht van groepsaankopen met sociale media. Op die manier biedt GroupDeal aan kopers de laagste prijzen aan bij de beste lokale bedrijven. GroupDeal is in haar markt in anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot de nummer 2.

Overig
In april 2012 hebben De Persgroep Nederland BV (Persgroep), NDC Mediagroep BV (NDC), Telegraaf Media Groep NV (TMG) en Koninklijke Wegener NV (Wegener) een intentieverklaring getekend over een in te voeren distributiemodel voor gezamenlijke verspreiding van de ochtenddagbladen naar abonnees en losse verkooppunten.

Doelstelling van de samenwerking is om met behoud van de bezorgkwaliteit een verlaging van de distributiekosten van de betreffende dagbladen te realiseren. Ook is in de intentieverklaring het streven opgenomen om binnen een aantal jaren toe te groeien naar één gemeenschappelijke bezorgorganisatie. Daarmee geven partijen mede gehoor aan de oproep van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (de Commissie Brinkman) om tot één distributienetwerk voor alle dagbladen te komen.

Financiële gang van zaken

De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/1 - 31/3/2012

1/1 - 31/03/2011

 

 

 

 

Oplage

 

70,6

65,8

Advertenties

 

52,4

57,0

Drukwerk voor derden

 

0,8

0,8

Distributie

 

2,6

2,6

Overige opbrengsten

 

11,3

10,7

Totaal

 

137,7

136,9

De oplage-inkomsten stegen met € 4,8 miljoen mede als gevolg van de acquisitie van Megastar Group in Frankrijk. Ondanks twee extra verschijningsdagen daalden de oplage-inkomsten van de landelijke dagbladen fractioneel.

De daling van de advertentie-inkomsten van € 4,6 miljoen is bij alle krantentitels waarneembaar. In het eerste kwartaal 2012 werden de huis-aan-huisbladen het hardst getroffen met een daling van 16,5%. Alle advertentiecategorieën lieten een daling zien, maar dit was vooral het geval bij de categorieën personeel en regionaal/lokaal. Twee extra verschijningsdagen en de ‘elfstedenkoorts’ compenseerden de daling enigszins.

De omzet uit internetactiviteiten bedroeg € 16,9 miljoen en steeg ten opzichte van vorig jaar (eerste kwartaal 2011: € 16,4 miljoen).

De kosten van grond- en hulpstoffen stegen met € 2,3 miljoen, voornamelijk vanwege een hogere papierprijs ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. Voorts stegen de papierkosten met circa € 1 miljoen door de acquisitie van Megastar Groupe in Frankrijk.

De personeelskosten bedroegen in het eerste kwartaal € 54,9 miljoen, een stijging van € 1,8 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011. Het aantal personeelsleden bedroeg 2.956. Een stijging van 134 fte voornamelijk vanwege de acquisitie van Megastar Groupe en de uitrol sinds mei 2011 van Dichtbij.nl.

De afschrijving- en amortisatielasten zijn gedaald met € 4,4 miljoen voornamelijk als gevolg van de in september 2011 afgeschreven waardering van de FM-licentievergunningen van Sky Radio Group en de lagere afschrijving op de vergoeding aan de Nederlandse overheid aangaande de FM-licenties.

De overige bedrijfskosten stegen met circa € 1,3 miljoen tot € 64,0 miljoen voornamelijk door een hogere kostprijs van verkopen van de E-commerce activiteiten en de kosten van uitbesteed werk van videoproducties voor WNL. Op de distributiekosten werd in het eerste kwartaal 2012 € 1,2 miljoen bespaard hetgeen voornamelijk nog een effect is van de beëindig-ing van de transportactiviteiten en de samenwerking met Wegener en NDC gedurende 2011.

De financiële baten en lasten namen toe van € 2,0 miljoen tot € 2,3 miljoen. Het TMG aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) over het eerste kwartaal 2012 bedroeg € 3,1 miljoen en steeg ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 met € 0,8 miljoen. De boekwaarde van de deelneming in ProSiebenSat.1 bedroeg per 31 maart 2012: € 229,8 miljoen oftewel € 17,50 per (gewoon) aandeel ProSiebenSat.1.

Voor de financiering van de acquisitie van de Megastar Groupe in Frankrijk is eind 2011 een kredietfaciliteit ter grootte van € 38,1 miljoen afgesloten. De rentelasten namen als gevolg hiervan toe.

Liquiditeiten

De liquiditeitspositie daalde in het eerste kwartaal 2012 met circa € 9 miljoen naar € 6 miljoen. De daling is mede het gevolg van een betaling ten behoeve van de investering in de drukkerij voor fullcolour in de Amsterdams drukkerij, inkoop eigen aandelen en afvloeiingsuitkeringen.

In het tweede kwartaal 2012 zal het dividend van € 0,47 per aandeel worden uitbetaald, met als gevolg een uitgaande kasstroom van circa € 21,9 miljoen. In mei 2012 zal tevens het dividend worden ontvangen op de aandelen met stemrechten in ProSiebenSat.1 van € 1,17 per aandeel. Dit resulteert in een inkomende kasstroom, vóór bronbelasting, van bijna € 15,4 miljoen.

Vooruitzichten

Over de strategieplannen wordt momenteel een open en constructief overleg gevoerd met de medezeggenschapsorganen. Naar verwachting wordt dit traject deze zomer afgerond.

Rekening houdend met ongewijzigde marktomstandigheden handhaaft TMG de verwachting van een circa 20% lager EBITDA-resultaat in 2012 ten opzichte van 2011. Daarbij wordt aangemerkt dat de daling in de eerste kwartalen hoger zal zijn en in de latere kwartalen lager, als gevolg van de effecten in het tweede halfjaar van:

  • de uitrol van de strategie;
  • de daling van de papierprijs;
  • de effecten van de uitbreiding van de gecombineerde dagbladbezorging.