Amsterdam,
17
augustus
2012
|
09:18
Europe/Amsterdam

Resultaat TMG tweede kwartaal 2012

Van positieve invloed op de tweede kwartaalresultaten 2012 is geweest het meeconsolideren van de Franse puzzeluitgever Megastar Groupe per 1 januari 2012. De hoofdlijnen van de resultaten zijn ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 als volgt:

 • Opbrengsten dalen fractioneel naar € 144,3 miljoen (2011: € 147,0 miljoen).
 • Internetopbrengsten zijn € 16,9 miljoen ( 2011: € 17,6 miljoen) en bedragen 12% van de opbrengsten.
 • Bedrijfslasten zijn € 144,1 miljoen en € 2,6 miljoen hoger.
 • Genormaliseerd EBITDA-resultaat daalt van € 19,2 miljoen naar € 9,0 miljoen.
 • Genormaliseerde EBITDA-marge bedraagt 6,3% (2011: 13,1%).
 • Aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG daalt € 3,0 miljoen en bedraagt € 5,0 miljoen (vorig jaar inclusief SBS Nederland en België).

 


Zoals eerder aangegeven beschouwt TMG het jaar 2012, in het kader van het lopende proces van de aanscherping van de strategie, als een transitiejaar waarin een circa 20% lager genormaliseerd EBITDA-resultaat wordt verwacht dan in 2011.

TMG brengt een tussentijdse verklaring uit over het tweede kwartaal 2012. Onder ‘normale economische omstandigheden’ zijn de bedrijfsactiviteiten van TMG onderhevig aan seizoensinvloeden. In het tweede en vierde kwartaal zijn de advertentie-inkomsten hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het vierde kwartaal is het belangrijkste kwartaal voor de advertentie-inkomsten. De losse verkoop van De Telegraaf en van de uitgaven van Keesing Media Group is in het derde kwartaal sterk hoger.


Resultaten tweede kwartaal 2012

Het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (zie bijlage) is gepresenteerd op basis van totale bedrijfsactiviteiten. De activiteiten van het Franse Megastar Groupe (geacquireerd in december 2011) en GroupDeal (vergroting van het belang van 40% naar 60% in januari 2012), zijn vanaf januari 2012 meegeconsolideerd.

De oplage-opbrengsten zijn gestegen met 7,3%, vooral als gevolg van de acquisitie van Megastar Groupe (Megastar). De advertentie-inkomsten daalden ten opzichte van de gelijke periode vorig jaar met 12,3%. Bij de kranten was de daling 15,7%, terwijl de advertentie-inkomsten van de radioactiviteiten stegen met 3,9%. De online-inkomsten namen ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 af met 3,6%.

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 was sprake van fractioneel hogere bedrijfslasten als gevolg van hogere papierprijzen, het meeconsolideren van Megastar, extra verkoopkosten vanwege het EK voetbal, lanceringskosten van MyRadio en aanloopverliezen van nieuwe activiteiten.

Het genormaliseerde EBITDA-resultaat daalde met € 10,2 miljoen naar € 9,0 miljoen.

Het aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) bedroeg € 5,0 miljoen, € 3,0 miljoen lager dan over het tweede kwartaal 2011. Vorig jaar was het resultaat van ProSiebenSat.1 nog inclusief de resultaten van SBS Nederland en België.


Operationele gang van zaken

Ontwikkeling bij de bedrijfssegmenten in het tweede kwartaal:

Telegraaf Media Nederland
Bij de printactiviteiten is de advertentieomzet met 16,1% gedaald. De huis-aan-huisbladen werden het hardst getroffen met een daling van 17,5%, regionale dagbladen kenden een daling van 17,6% en bij de landelijke titels daalde de advertentieomzet met 14,0%.

Het EK voetbal heeft extra advertentie-inkomsten opgeleverd maar door de teleurstellende resultaten van het Nederlands elftal was dat minder dan verwacht. De Telesport & Hyves Oranjepoule heeft de grens van 200.000 deelnemers doorbroken en was daarmee de grootste EK Poule van Nederland.

De integratie van Holland Combinatie (huis-aan-huisbladen) met HDC Media is in gang gezet. Meerdere huis-aan-huisbladtitels zijn uit de markt genomen en/of geïntegreerd met andere titels. Daarnaast is een start gemaakt met het samenvoegen van diverse afdelingen van de twee organisaties, hetgeen heeft geleid tot een daling in het aantal personeelsleden.

Online
Telegraaf.nl heeft qua bezoekersaantallen een goed tweede kwartaal achter de rug. De site trok circa 3,8 miljoen unieke bezoekers per maand. Het netwerk van TMG had in juni 2012 in totaal meer dan 7,5 miljoen unieke bezoekers, dat wil zeggen dat 55% van alle Nederlandse internetters werd bereikt.

De druk op de bezoekersaantallen van Hyves in combinatie met prijsacties van concurrenten hebben geresulteerd in een druk op zowel de opbrengsten als het resultaat. Dit heeft mede geleid tot een daling van de omzet van de online-activiteiten van € 17,6 miljoen in het tweede kwartaal 2011 naar € 16,9 miljoen in het tweede kwartaal 2012.

Door de verdere uitrol van activiteiten lieten de opbrengsten van Dichtbij.nl in het tweede kwartaal 2012 een stijging zien van € 0,8 miljoen. Vanwege aanloopverliezen is het resultaat vooralsnog negatief. De verwachting is dat ultimo 2012 een break-even resultaat wordt gerealiseerd.

Zie hieronder voor digitale ontwikkelingen bij Sky Radio Group en Keesing Media Group.

Sky Radio Group
Het marktaandeel van Sky Radio 101 FM is in mei-juni 2012 in de voor reclame belangrijke leeftijdsgroep van 20 tot 49 jaar gestegen naar 9,3% ten opzichte van 8,3% in dezelfde periode vorig jaar. Ook Radio Veronica en Classic FM lieten een duidelijke groei zien naar respectievelijk 10,3% (2011: 8,1%) en 0,6% (2011: 0,3%).

De opbrengsten van Sky Radio Group stegen in het tweede kwartaal 2012 - tegen de markt in - met € 0,2 miljoen.

Sky Radio Group heeft eind mei de eerste persoonlijke radio in Nederland geintroduceerd: MyRadio. Door tracks te 'liken', 'disliken' of 'skippen' wordt ieders playlist snel gepersonaliseerd. Het resultaat is radio die beter bij de wensen van de luisteraar aansluit dan traditionele radio. Luisteraars kunnen overal en altijd naar hun eigen persoonlijke radiostation luisteren.

Recent is Sky Radio Group door de rechtbank in het ongelijk gesteld in de rechtzaak betreffende de waardering van het FM-kavel van Radio Veronica op basis waarvan de hoogte van de licentiebetalingen aan de overheid wordt bepaald. Sky Radio Group is tegen deze uitspraak inmiddels in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Keesing Media Group
Door de acquisitie van Megastar zijn de opbrengsten uit puzzelbladen in het tweede kwartaal 2012 met € 5,6 miljoen toegenomen tot € 16,5 miljoen. De opbrengsten uit gaming-activiteiten zijn belangrijk gedaald en bedragen € 0,6 miljoen.

Ook in de puzzelmarkt speelt digitalisering een belangrijke rol. Recent is in Nederland de iPad-applicatie van Denksport geïntroduceerd. De app is inmiddels meer dan 150.000 keer gedownload. De app is gratis en biedt van alle soorten puzzels die gekocht kunnen worden er één gratis aan per moeilijkheidsgraad. Op deze wijze kan een gebruiker eerst ervaren welk niveau van een specifiek soort puzzel bij hem of haar past alvorens tot een aankoop over te gaan. Iedere maand publiceert Denksport nieuwe puzzels. Ook in Frankrijk, België en Denemarken zijn iPad apps gelanceerd voor respectievelijk Sport Cérébral, Denksport en Tankesport.

Overig
In april 2012 hebben De Persgroep Nederland BV, NDC Mediagroep BV (NDC), Koninklijke Wegener NV (Wegener) en TMG een intentieverklaring getekend over een in te voeren distributiemodel voor gezamenlijke verspreiding naar abonnees en losse verkooppunten van de ochtenddagbladen die op dit moment niet al gezamenlijk worden gedistribueerd. Doelstelling van de samenwerking is om met behoud van de bezorgkwaliteit een verlaging van de distributiekosten van de betreffende dagbladen te realiseren. Dit zal naar verwachting in de komende anderhalf jaar zijn beslag krijgen. Ook is in de intentieverklaring het streven opgenomen om binnen een aantal jaren toe te groeien naar één gemeenschappelijke bezorgorganisatie.


Financiële gang van zaken

De opbrengsten zijn als volgt samengesteld:

Opbrengsten

 

Periode

Periode

Bedragen in miljoenen euro's

 

1/4-30/6 2012

1/4-30/6 2011

 

 

 

 

Oplage

 

71,8

66,9

Advertenties

 

58,9

67,2

Drukwerk voor derden

 

0,9

1,0

Distributie

 

2,4

2,6

Overige opbrengsten

 

10,3

9,3

Totaal

 

144,3

147,0

De oplage-inkomsten stegen met € 4,9 miljoen vooral als gevolg van de acquisitie van Megastar. De oplage-inkomsten van de dagbladen daalden fractioneel.

De daling van de advertentie-inkomsten van € 8,3 miljoen was bij alle krantentitels waarneembaar. In het tweede kwartaal 2012 werden de huis-aan-huisbladen het hardst getroffen met een daling van 17,5 %. Alle advertentiecategorieën lieten een daling zien, maar dit was vooral het geval bij de categorieën personeel, regionaal/lokaal en rubrieksadvertenties. De extra opbrengsten van het EK voetbal compenseerden de daling enigszins, maar vielen door de resultaten van het Nederlands elftal tegen.

De advertentie-inkomsten van radio lieten een stijging zien van 3,9% ten opzichte van het tweede kwartaal 2011.

De omzet uit internetactiviteiten bedroeg € 16,9 miljoen en daalde ten opzichte van vorig jaar met € 0,7 miljoen door tegenvallende Hyves-inkomsten.

De kosten van grond- en hulpstoffen stegen ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 met € 1,4 miljoen, voornamelijk vanwege een stijging van het papierverbruik door de acquisitie van Megastar en door een hogere papierprijs.

De personeelskosten bedroegen in het tweede kwartaal 2012 € 55,8 miljoen, een stijging van € 0,6 miljoen ten opzichte van het tweede kwartaal 2011. Het aantal personeelsleden bedroeg 2.925 fte. Een stijging van 113 fte voornamelijk vanwege de acquisitie van Megastar.

De afschrijving- en amortisatielasten zijn gedaald met € 4,4 miljoen voornamelijk als gevolg van de in september 2011 afgeschreven waardering van de FM-licentievergunningen van Sky Radio Group en de lagere afschrijving op de vergoeding aan de Nederlandse overheid aangaande de FM-licenties.

De overige bedrijfskosten stegen met circa € 5,0 miljoen tot € 67,3 miljoen voornamelijk door hogere verkoopkosten vanwege het EK voetbal, promotie- en ontwikkelkosten voor MyRadio en hogere kosten door toegenomen E-commerce activiteiten. Op de distributiekosten werd in het tweede kwartaal 2012 € 1,0 miljoen bespaard, hetgeen voornamelijk een effect is van de beëindiging van de transportactiviteiten en de samenwerking met Wegener en NDC gedurende 2011.

De financiële baten en lasten namen af met € 3,6 miljoen van € 7,8 miljoen tot € 4,2 miljoen. Het TMG- aandeel in het resultaat van ProSiebenSat.1 Media AG (ProSiebenSat.1) over het tweede kwartaal 2012 bedroeg € 5,0 miljoen en daalde ten opzichte van het tweede kwartaal 2011 met € 3,0 miljoen. Vorig jaar waren de resultaten van ProSiebenSat.1 nog inclusief de resultaten van de Nederlandse en Belgische activiteiten. De boekwaarde van de deelneming in ProSiebenSat.1 bedroeg per 30 juni 2012: € 221,1 miljoen oftewel € 16,85 per (gewoon) aandeel ProSiebenSat.1.


Belastingen

Het verschil tussen de effectieve belastingdruk (-65%) en de nominale belastingdruk (25%) is in hoofdzaak het gevolg van de vrijgestelde resultaten van de geassocieerde deelneming ProSiebenSat.1, zowel voor 2011 als voor 2012; verder viel in het tweede kwartaal een belastingreservering vrij van € 2,5 miljoen.


Liquiditeiten

In het tweede kwartaal 2012 is het dividend van € 0,47 per aandeel TMG uitbetaald, met als gevolg een uitgaande kasstroom van € 21,8 miljoen. In mei 2012 is het dividend ontvangen op de aandelen met stemrechten in ProSiebenSat.1 van € 1,15 per aandeel. Inclusief een teruggave van bronbelasting over het dividend van 2010 van € 2,6 miljoen resulteerde dit in een inkomende kasstroom van bijna € 13,7 miljoen.

De liquiditeitspositie steeg in het tweede kwartaal 2012 ten opzichte van ultimo maart 2012 met ruim € 6 miljoen naar € 11,6 miljoen. Deze stijging is vooral het gevolg van opname van krediet en de ontvangst van het dividend van ProSiebenSat.1.


Strategie implementatie

Net na bekendmaking van de jaarresultaten over 2011 zijn voorgenomen wijzigingen van de organisatie als gevolg van de strategieplannen voor advisering gedeeld met de medezeggenschaporganen. Na goed en constructief overleg met deze organen is in het tweede kwartaal besloten tot een aantal aanpassingen van de plannen, waardoor vooral de borging van de journalistieke onafhankelijkheid van de redactie en de centrale rol van de merken goed tot hun recht komen. De uitgewerkte aanpassingen zijn voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad, die recent een positief advies op de hoofdlijnen heeft afgegeven, waarmee met de uitvoering van de plannen kan worden gestart.


Vooruitzichten

Tijdens de presentatie van de nieuwe strategie eind vorig jaar is aangegeven dat TMG zich in de komende vijf jaar wil transformeren naar een leidend crossmediaal bedrijf door acceleratie van online groei. Naast exploitatie van puzzelacitiviteiten richt TMG zich daarbij op de platformen print, online en radio, bundelt de krachten binnen het portfolio, realiseert acquisities in print en online, en bespaart kosten.

Het jaar 2012 is daarbij aangemerkt als een transitiejaar, waarin naast de transformatie van de organisatie ook rekening moet worden gehouden met weinig rooskleurige economische omstandigheden en aanloopkosten van nieuwe online activiteiten. Daarom is aangegeven dat voor 2012 een genormaliseerd EBITDA-resultaat werd verwacht dat circa 20% lager zou liggen dan de € 62,5 miljoen die in 2011 werd gerealiseerd.

Gezien de sterk tegenvallende advertentieomzet bij de print- en online-activiteiten in het eerste halfjaar van 2012 en de sombere economische vooruitzichten in Nederland voor de rest van het jaar, wordt de verwachting van een genormaliseerd EBITDA-resultaat voor 2012 van rond de € 50 miljoen losgelaten. Wegens de onzekerheid over de verdere ontwikkelingen van de advertentieomzet gedurende de rest van het jaar wordt geen concrete nieuwe verwachting uitgesproken. Wel kan de volgende guidance worden gegeven. Over de eerste zes maanden van 2012 is, inclusief circa € 4 miljoen aanloopverliezen van nieuwe online activiteiten, een genormaliseerd EBITDA-resultaat gerealiseerd van € 16,5 miljoen.

Het bedrijfsresultaat in het tweede halfjaar zal, naast het voor advertentie-inkomsten belangrijke vierde kwartaal, ten opzichte van de eerste helft van het jaar vooral beïnvloed worden door de volgende maatregelen:

 • lagere autonome personeelskosten onder meer door integratie van Holland Combinatie en HDC Media;
 • lagere distributiekosten vanwege de start van de gezamenlijke dagbladbezorging met De Persgroep per september 2012;
 • lagere kosten bij Hyves.nl.

Daarnaast zijn van invloed:

 • lagere aanloopverliezen bij Dichtbij.nl;
 • lagere papierprijzen