Amsterdam,
06
juni
2011
|
17:27
Europe/Amsterdam

Resultaten MotivatieMonitor 2011

Vandaag komt de MotivatieMonitor 2011 uit, het grootschalig jaarlijks onderzoek naar de drijfveren van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt. Opvallend resultaat: de afgelopen jaren is het salaris steeds minder belangrijk geworden dan plezier in het werk.
Antwoordde in 2008 nog 43% van de studenten en starters bevestigend op ‘Het salaris is voor mij minder belangrijk dan het plezier in mijn werk’, de jaren erna is dat percentage gestaag gegroeid naar maar liefst 63% in 2011. Opmerkelijk dit jaar is het relatief grote belang dat hoogopgeleide young professionals wél aan salaris toekennen en dat daar lijnrecht tegenover lijkt te staan. Op de vraag ‘Wat wil je over vijf jaar op werkgebied bereikt hebben’, eindigt ‘een bruto jaarsalaris van meer dan € 50.000’ bij de young professionals op de 4e plaats (tegenover een gedeelde 8e plaats onder starters). Ook willen young professionals het liefst weten wat het salaris is als ze zich oriënteren op een nieuwe werkgever (58%). Starters en studenten zijn meer benieuwd naar de sfeer op de werkvloer en (enigszins logisch) de dagelijkse werkzaamheden. Trends na vijf jaar MotivatieMonitor Dit is het vijfde jaar op rij dat de MotivatieMonitor wordt uitgevoerd, waardoor verschillende ontwikkelingen zichtbaar worden:

  • De nr.1 ambitie (69%) blijft ‘een aanzienlijke stap in de persoonlijke ontwikkeling binnen vijf jaar’.
  • Het belang van de balans tussen werk en privé (met 50% op nr. 2) neemt gestaag af.
  • Studenten zijn realistischer geworden in het schatten van hun eerste salaris (de € 395 overschatting uit 2008 is gedaald naar € 67 in 2011).
  • Plezier in het werk wordt voor studenten en starters elk jaar belangrijker (van 43% naar 63%) dan salaris.

Het volledige MotivatieMonitor onderzoek met meer resultaten is te downloaden via de website.