Amsterdam,
22
februari
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer Prof. Dr. W. van Voorden, lid en Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van TMG, heeft besloten zijn zetel vervroegd en met ingang van 1 maart aanstaande ter beschikking te stellen vanwege een verschil van inzicht over het te voeren beleid binnen de Raad van Commissarissen. De zittingstermijn van de heer van Voorden loopt formeel tot april 2013.

De Raad van Commissarissen betreurt maar respecteert de beslissing van de heer Van Voorden en dankt hem voor zijn waardevolle rol in de afgelopen jaren. De Raad van Commissarissen beraadt zich over de ontstane vacature.


Namens de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V.
A.J. van Puijenbroek, Voorzitter