16
juni
2010
|
19:39
Europe/Amsterdam

Samenwerking dagbladdistributie

Koninklijke Wegener NV (Wegener), Telegraaf Media Groep NV (TMG) en NDC Mediagroep BV (NDC) hebben vandaag een intentieverklaring getekend betreffende een in te voeren distributiemodel voor gezamenlijke verspreiding van dagbladen naar abonnees en losse verkooppunten. Doelstelling van de samenwerking is om met behoud van bezorgkwaliteit de distributiekosten van de betreffende dagbladen te verlagen.

De intentieverklaring houdt in dat partijen het op hoofdlijnen eens zijn om de gezamenlijke dagbladdistributie van TMG en Wegener enerzijds en van TMG en NDC anderzijds in de loop van dit jaar volgens eenzelfde model en op elkaar afgestemd nader te hebben uitgewerkt.

Volgens het nieuwe model worden de bezorgactiviteiten van TMG met betrekking tot De Telegraaf – in de gebieden waar Wegener en NDC de regionale ochtendkranten verspreiden – geïntegreerd met de bezorgactiviteiten van Wegener respectievelijk NDC. Tevens zal in die gebieden voor Sp!ts het transport naar de verspreidpunten door Wegener respectievelijk NDC worden verzorgd. Het betreffende deel van de huidige distributieorganisatie van TMG, bestaande uit 14 medewerkers in vaste dienst, wordt geïntegreerd in de organisaties van Wegener respectievelijk NDC. TMG zal vanuit een gezamenlijk in te richten regieorganisatie invloed blijven houden op de toekomstige ontwikkelingen en mogelijke doorgroei van beide distributieorganisaties.

De kwaliteit van de bezorging wordt gewaarborgd door een gefaseerde invoering van de samenwerking. Het streven is per december 2010 in de eerste gebieden gezamenlijk te bezorgen. Naar verwachting is de volledige integratie rond medio 2011 geëffectueerd.

De klantcontacten tussen abonnees, losse verkooppunten en uitgevers blijven georganiseerd zoals tot nu toe; het nieuwe distributiemodel verandert daar niets aan.

Over het voorgenomen besluit vragen partijen op korte termijn advies bij de respectievelijke medezeggenschapsorganen. Betrokken personeelsleden, vakorganisaties en de Sociaal Economische Raad zijn op de hoogte gesteld van het bestaande voornemen.


Leeuwarden, Amsterdam, Apeldoorn, 16 juni 2010

Raad van Bestuur NDC Mediagroep BV
Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep NV
Raad van Bestuur Koninklijke Wegener NV