Amsterdam,
12
juni
2003
|
00:00
Europe/Amsterdam

Samenwerking PCM Distributiebedrijf en DistriQ

PCM Distributiebedrijf en DistriQ* zijn voornemens onderhandelingen te starten aangaande de outsourcing van het  “eigen vervoer en de hoofdroutes” (het transport vanaf de drukkerijen naar de overlaadpunten) van PCM Distributiebedrijf.  

Met betrekking hiertoe tekenden beide partijen een intentieverklaring. PCM Distributiebedrijf en DistriQ geven hierin aan bij een positief resultaat van de onderhandelingen een meerjarig contract te willen sluiten. Overgang van werknemers en overname van activa maakt onderdeel uit van de onderhandelingen.
 
Het voornemen is eind juli nadere mededelingen te doen over de voortgang van de onderhandelingen. Uiteraard zullen ondernemingsraden en bonden tijdig en conform wettelijke bepalingen in het traject worden betrokken.
 
* een 100% dochter van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf