Amsterdam,
14
september
2001
|
00:00
Europe/Amsterdam

Strategienota: optimaliseren, vernieuwen en internationaliseren

N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf organiseert vandaag een bijeenkomst voor institutionele beleggers en analisten, waarin onder andere de strategie voor de komende jaren wordt uiteengezet. 

Een strategienota is verstuurd aan alle personeelsleden. Deze nota is aan de ondernemingsraden in het concern aangeboden. Het motto van de strategienota is 'Optimaliseren, vernieuwen en internationaliseren'.

Optimaliseren van de bestaande activiteiten zal een verbetering van het bedrijfsresultaat geven. Een van de maatregelen bestaat uit het op termijn terugbrengen van het aantal personeelsleden met ten minste 5%, waarbij uitgangspunt is dit zonder gedwongen ontslagen te bewerkstelligen, uiteraard voor zover de resultatenontwikkeling dat toelaat.

Vernieuwen moet leiden tot meer omzet uit nieuwe activiteiten en uitgeefconcepten gebaseerd op onze kerncompetenties, al dan niet in het verlengde van onze huidige sterke merken. Deze week ligt een nieuw glossy maandblad voor de jonge vrouw 'Starstyle' in de winkels.

Internationalisering beoogt het vergroten van de omzet uit het buitenland, met name uit landen die geografisch en cultureel dichtbij liggen. De doelstelling is om in 2005 5% tot 10% van de concernomzet uit het buitenland te halen.

De internetactiviteiten zullen zeker worden voortgezet, maar verder worden geïntegreerd met de huidige printactiviteiten, zodat maximale synergie en wederzijdse versterking worden gerealiseerd. Het beleid zal in versterkte mate gericht zijn op de verwerving van omzet. De internetactiviteiten, zowel de eigen ontwikkelingen als de participaties, worden voortdurend beoordeeld op kosten en de mogelijkheid tot het genereren van omzet. Tevens is van belang de waarde die wordt gecreëerd door de wederzijdse versterking van onze producten en de versterking die daarmee wordt gerealiseerd in de binding met onze consumenten.

De strategie is gericht op lange termijn zelfstandigheid, continuïteit en winstgevendheid met een gemiddeld nettorendement op het eigen vermogen van 12%. Het dividendbeleid wordt gecontinueerd met een pay-out ratio van 35%.