Amsterdam,
02
november
2004
|
11:23
Europe/Amsterdam

Telegraaf-concern verandert bestuursvorm en naam

De Raad van Commissarissen van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf heeft goedkeuring verleend aan het voornemen van de directie om per 1 januari 2005 de huidige bestuursvorm van de vennootschap te veranderen van een holdingdirectie op basis van een collegiaal bestuur in een Raad van Bestuur (RvB) met voorzitter.

De RvB zal bestaan uit de heren drs. A.J. Swartjes (CEO), drs. F.Th.J. Arp RA (CFO), drs.ing. W.O. Kok (COO) en mr. J. Olde Kalter (tevens hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf). Ook zal de bedrijfsnaam worden veranderd in Telegraaf Media Groep. Gedurende de afgelopen jaren werd het Telegraaf-concern geleid door een collegiaal bestuur. Een andere bestuursvorm met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden wordt nu wenselijk geacht vanwege een strakke aansturing van het concern in combinatie met ruimte voor verdere strategische ontwikkeling. Ook vraagt de code Corporate Governance onder meer om een onafhankelijke positie van de financiële portefeuille.

Besloten is tot een RvB met de volgende portefeuilleverdeling:

  • drs. A.J. Swartjes (1949), CEO (voorzitter en eindverantwoordelijk; tevens in portefeuille: concernstrategie en -communicatie)
  • drs. F.Th.J. Arp RA (1954), CFO (verantwoordelijk voor financiële zaken en de concern-stafafdelingen)
  • drs.ing. W.O.Kok (1961), COO (verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de business-units)
  • mr. J. Olde Kalter (1944), Lid RvB, (tevens verantwoordelijk voor de redactie van dagblad De Telegraaf)

De activiteiten van het Telegraaf-concern bestaan voornamelijk uit het uitgeven en exploiteren van mediaproducten, gericht op de consumentenmarkt. Het concern voert daarbij een actief beleid op het gebied van vernieuwing en internationalisatie. De verandering van de huidige naam in Telegraaf Media Groep geeft beter het activiteitengebied aan, alsmede de breedte daarvan, met behoud van de sterke merknaam. Telegraaf Media Groep is bovendien een duidelijker te hanteren begrip bij zowel de uitvoering van het investor relations beleid als de toenemende internationalisering van activiteiten.

Telegraaf Media Groep verwacht met de voorgenomen wijzigingen enerzijds beter in te spelen op de wensen en eisen op het gebied van transparantie, regelgeving en Corporate Governance en anderzijds beter georganiseerd te zijn om zowel de ontwikkelingen bij de bestaande bedrijfsonderdelen te adresseren, als nieuwe marktkansen in binnen- en buitenland te benutten.