Amsterdam,
24
november
2005
|
17:13
Europe/Amsterdam

Telegraaf Media Groep: status kostenbesparingen

Er verschijnen momenteel berichten in de media over specifieke bezuinigingen bij dagblad De Telegraaf, hierover het volgende. TMG heeft een aantal malen via diverse kanalen gemeld dat het concern bezig is om verdergaande kostenbesparingen te realiseren.

Zo heeft de voorzitter van de raad van bestuur, de heer A.J. Swartjes, gezegd tijdens zijn nieuwjaarsrede in januari 2005: '' Gegeven deze marktontwikkelingen zijn ook voor ons verdere kostenreducties onafwendbaar.''. Ook in het jaarverslag 2004 en het halfjaarbericht 2005 wordt er over gesproken dat deze structurele kostenverlagingen onvermijdelijk zijn. Onlangs nog heeft TMG bericht dat de heer J.W. Eyssen als interim COO het project '' Tariefkaart'' zal gaan implementeren. Dit traject moet ondermeer de kosten op ICT-, productie- en distributiegebied transparanter maken; eventuele gevolgen voor mensen en middelen worden daarbij niet uitgesloten. Verder is in dit bericht gemeld dat het optimalisatieproces ook kostenreducties binnen andere bedrijfsonderdelen tot gevolg kan hebben.

Indien er besloten wordt tot het nemen van concrete vervolgstappen, zal Telegraaf Media Groep (TMG), als daar aanleiding toe is, alle betrokkenen informeren.